Przedwyborcza debata Radia Gdańsk. Kandydaci o planach rozwoju Pomorza i programach socjalnych

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

Za nami kolejna debata przedwyborcza Radia Gdańsk. Tym razem kandydaci do Sejmu z okręgu gdyńsko-słupskiego spotkali się w naszym Studiu Kościerzyna. Każdy z uczestników odpowiedział na trzy pytania, zestawy pytań były identyczne dla każdego. Kolejność wypowiedzi była losowana przed programem.

Naszymi gośćmi byli: Waldemar Hetmański – Prawo i Sprawiedliwość, Zdzisław Czucha – Koalicja Obywatelska oraz Bożena Szubińska – Nowa Lewica. Debatę poprowadził Grzegorz Armatowski.

Pierwsze pytanie zadane kandydatom brzmiało: „W jaki sposób, jako posłowie, chcą państwo dbać o interesy regionu kaszubskiego, okręgu, z którego kandydujecie, czyli gdyńsko-słupskiego oraz jakie inwestycje należałoby zrealizować, aby poprawić standard życia mieszkańców?”.

Jako pierwszy odpowiadał Waldemar Hetmański (Prawo i Sprawiedliwość).

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

– Jestem przede wszystkim gwarantem kontynuacji dobrych zmian. W moim sercu jest miłość do Polski. A co za tym idzie, mam też wobec Polski obowiązki. Angażuję się, aby stale podwyższać standard życia, jestem społecznikiem i sporą część mojego życia przeznaczam na cel społeczny. Jestem sołtysem, ochotnikiem, radnym, byłem radnym, byłem ławnikiem, oddałem dwadzieścia litrów krwi. Będę zabiegał o dalsze inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, sportowej, rekreacyjnej, wzmocnienie wojska, policji, straży pożarnej. Ważnym odbiorcą inwestycji powinni być też seniorzy, będę o to dbał. Inwestowanie w rolnictwo, wieś, aby wyrównać szanse na równy rozwój wsi i miasta. Będę starał się o inwestowanie w edukację. Lokalnie to przede wszystkim współpraca z samorządami, wsparcie w realizacji zadań z zakresu rozwoju infrastruktury, ekologii, retencji, fotowoltaiki, inwestowanie w magazyny prądu. Wsparcie też bezpośrednio dla sołectw. Na wniosek sołectwa na realizowanie zadań wiejskich. Będę wnioskował o dziedziczenie emerytur dla współmałżonków, podniesienie zasiłku pogrzebowego. Uważam też, że powinno się wzmocnić pozycję radnego. Jestem stąd, jestem dla was. Proszę o pragmatyzm w podejmowaniu decyzji – namawiał Hetmański.

Na to samo pytanie odpowiedziała jako druga Bożena Szubińska z Nowej Lewicy.

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

– Działania, które chciałabym podjąć, są związane z pewnymi zagrożeniami i wyzwaniami, które mamy w Pomorskiem. Są to przede wszystkim zmiany klimatyczne, jest to cyfryzacja oraz robotyzacja, którym musimy stawić czoło, oraz starzenie się społeczeństwa i związane z tym nierówności społeczne. W naszym regionie, w związku z tym że mamy odpowiedni klimat, mamy wiatr, mamy słońce, mamy wodę – chcielibyśmy więc, aby nasz region stał się liderem w produkcji zielonej energii. Chcemy postawić na rozwój energetyki solarnej, wiatrowej, na rozwój energetyki jądrowej, która jest właściwie najtańszą energią. Chcemy także w Trójmieście postawić na energię w oparciu o wodór – i tu głównie chodzi o transport. Potrzebny w naszym regionie jest rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych. Wiadomo, że potrzebna nam jest droga pomiędzy Gdynią a Słupskiem i Koszalinem i trzeba myśleć o tym, tak samo droga w Kościerzynie, w drugą stronę. Razem z rozwojem energetyki jądrowej będą się rozwijały drogi – wyjaśniała Szubińska.

Ostatnim z trzech kandydatów, którzy odpowiedzieli na pierwsze pytanie, był Zdzisław Czucha z Platformy Obywatelskiej.

(Fot. Radio Gdańsk/Grzegorz Armatowski)

– Mieszkam w Kościerzynie i z Kościerzyną związałem całe swoje życie. Za najważniejsze uważam ochronę zdrowia, która jest powszechnie niedoinwestowana. Jest duże i rosnące zadłużenie właśnie w ochronie zdrowia, obciąża szczególnie szpitale powiatowe. Ochrona zdrowia musi być blisko ludzi. Podstawowe dziś koszty utrzymania gospodarstw domowych to ceny prądu, wywozy odpadów, też cała sfera związana z edukacją. Rodziny, szczególnie z odległych miejscowości, ze wsi, mają problemy z dotarciem do szkół na obszarach powiatów – to wszystko musi ulec zmianie. Czytelny system podatkowy, wspieranie małych przedsiębiorstw (one tak naprawdę na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach są podstawą tworzenia miejsc pracy) – o to trzeba zadbać. Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, przerzucanie tych obciążeń na małych przedsiębiorców. To wszystko musi ulec zmianie, nie da się tego dłużej utrzymać. Jeśli chodzi o inwestycje: podstawowa inwestycja, która jest bezwzględnie konieczna, która została zaniedbana przez ostatnie osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest przebudowa linii kolejowej nr 201, czyli połączenie portu w Gdyni z południem Polski – wskazywał Czucha.

Drugie pytanie dotyczyło programów socjalnych, wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy, natomiast trzecie – współpracy z samorządami. W drugiej części debaty kandydaci zadawali sobie nawzajem pytania: jedno pytanie skierowane do jednego, wybranego przez siebie kandydata.

POSŁUCHAJ CAŁEJ DEBATY:

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj