Otwarto Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. Inwestycję dofinansowano z funduszu Polski Ład

(Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki)

Po modernizacji ponownie otwarto Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. Na realizację inwestycji gmina otrzymała 6 210 000 zł dofinansowania z Polskiego Ładu. W uroczystości uczestniczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

– Ważne jest, by szkoły były komfortowym miejscem dla uczniów. Infrastruktura szkolna, czyli nowoczesne budynki, dobrze wyposażone sale lekcyjne czy nowe technologie stanowią niezbędny fundament do dostarczania wysokiej jakości edukacji – mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

(Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki)

ZKiW ma teraz docieplone ściany, nową stolarkę okienną i drzwiową, a także nowy dach sali gimnastycznej. Wymieniono także źródła światła na energooszczędne i wykonano układy gruntowych pomp ciepła.

(Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki)

Gmina Dziemiany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotacji dla JST otrzymała w latach 2019-2023 łącznie 32 656 874,57 zł dofinansowania. Powiat kościerski, wraz z gminami, 380 373 151,89 zł.

jk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj