Zarząd powiatu tczewskiego bez wotum zaufania i absolutorium. To oznacza wniosek o jego odwołanie

(fot. Radio Gdańsk/Hanna Brzezińska)

Podczas wtorkowej sesji w Tczewie omawiano przede wszystkim raport o stanie powiatu oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie byli zgodni w swoich ocenach. Ostatecznie zarząd powiatu tczewskiego nie otrzymał wotum zaufania. Wymaganej, bezwzględnej większości głosów „za” nie osiągnięto także w przypadku udzielenia mu absolutorium.

Po długiej dyskusji dotyczącej raportu o stanie powiatu oraz wątpliwości związanych z obiecanymi na początku roku podwyżkami dla części pracowników starostwa, 8 osób było za, 10 przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu w kwestii udzielenia zarządowi wotum zaufania.

SŁABA WSPÓŁPRACA?

Jak podkreślał wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski z Inicjatywy Samorządowej, zmiany związane z przynależnością do klubów w składzie rady wskazują, że zaufanie do zarządu powiatu i podejmowanych uchwał uległo znacznemu pogorszeniu. W połowie ubiegłego roku powstał klub Powiat 2023. Koalicja członków Platformy Obywatelskiej i Porozumienia na Plus zmniejszyła się do 10 osób.

– My jako radni musimy się mocno zastanowić, bo kadencja jeszcze trwa i może będzie przedłużana, żeby dojść do jakiegoś porozumienia i tę kadencję bez wielkich burz dokończyć. Komunikacja między zarządem, starostą a radnymi wymaga może większych starań zarówno z jednej, jak i z drugiej strony – podkreślał Sosnowski.

LICZNE POPRAWKI DO BUDŻETU

Pomimo tego, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, radni nie byli jednomyślni w jego ocenie. Przedstawiciel klubu Powiat 2023 Marek Modrzejewski, zaznaczał, że powiat w pełni zrealizował plan, jaki został przed nim postawiony, i to w czasie bardzo trudnego pod wieloma względami kolejnego pandemicznego roku – dochody zrealizowano w ponad 97 procentach, wydatki w około 93 procentach.

Stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości, przedstawione przez Stanisława Smolińskiego, zwracało z kolei uwagę na liczne poprawki do budżetu wprowadzane niemal każdego miesiąca. – Wykonanie budżetu nie jest wyłącznie zasługą zarządu, ale w dużej mierze dobrej woli rady – dodawał Smoliński. Adam Demski z klubu Powiat 2023 w odpowiedzi podkreślał, że od 2019 roku zadłużenie powiatu zmniejszyło się z 49,5 mln zł do 42,5 mln.

BEZ WIĘKSZOŚCI

Ostatecznie za udzieleniem zarządowi powiatu absolutorium było 10 osób, 9 wstrzymało się od głosu. W tym przypadku nie osiągnięto wymaganej bezwzględnej większości, czyli 12 głosów „za”. Podobnie jak w przypadku braku wotum zaufania, nieudzielenie zarządowi powiatu absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego odwołanie. Głosowanie odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu.

Hanna Brzezińska/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj