Miasto wkracza w kolejny etap rewitalizacji. Starogard Gdański aktualizuje program inwestycyjny

(Fot. UM Starogard Gdański)

Starogard Gdański aktualizuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta. Swoje uwagi mieszkańcy mogą przekazywać drogą internetową. Te konsultacje dotyczą dwudziestu projektów z rozmaitych dziedzin życia i gospodarki.

– To długotrwały proces, który jest kontynuacją poprzednich działań. W 2017 roku miasto uchwaliło gminny program rewitalizacji, który miał zasięg czasowy do 2025 roku. Ale ponieważ z końcem 2022 roku praktycznie zakończyliśmy większość projektów, jakie były zaplanowane w programie (prowadzimy projekty, które i tak będziemy chcieli kontynuować, głównie o charakterze społecznym), w związku z tym prezydent postanowił zaktualizować ten dokument, wprowadzić do niego nowe projekty, proponowane zarówno przez mieszkańców, jak i innych uczestników, interesariuszy rewitalizacji. Będą to projekty z horyzontem czasowym do 2035 roku – informuje Leszek Krzykowski z Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej, a uwagi przyjmowane są mailowo. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą zgłaszać uwagi do 27 maja.

– Celem jest spojrzenie z nowej perspektywy. Dotyczy to 20 projektów, bardzo różnych: zarówno takich o charakterze typowo społecznym (część z nich będzie kontynuowana z poprzedniej wersji dokumentu), są też gospodarcze, ponadto takie typowo infrastrukturalne, techniczne, przestrzenne. Jest to zatem bardzo różnorodny zestaw projektów. Mieszkańcy brali bardzo czynny udział w tworzeniu tego dokumentu, my przeprowadzaliśmy jeszcze na etapie bardzo wstępnym rozmowy z mieszkańcami w tej kwestii – dodaje Leszek Krzykowski.

Uwagi są przyjmowane mailem. Adres to: rewitalizacja@um.starogard.pl. Szczegóły projektu można znaleźć na stronie: bip.starogard.pl.

Filip Jędruch/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj