Budowa wieży telefonii komórkowej w Słupsku nie będzie wstrzymana. „Działalibyśmy wbrew ustawie”

Samorząd Słupska nie wstrzyma budowy wieży komórkowej na osiedlu Niepodległości. Przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy sąsiadujących z nią ulic.

– Gdybyśmy zakazali tej budowy, złamalibyśmy nadrzędne prawo – wyjaśnia wiceprezydent Marek Goliński. – Inwestycja prowadzona przy ul. 11 Listopada, dotycząca budowy stacji bazowej jednej z telefonii komórkowych, jest zgodna z istniejącym stanem prawnym, a mianowicie jest realizowana na terenie prywatnym, który nie należy do Miasta Słupska, a inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, wydawane niejako „z automatu”, ponieważ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczał przeprowadzenie takiej inwestycji. Dodatkowo żaden samorząd na terenie naszego kraju nie ma możliwości prawnych, by przy tworzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykluczyć tego typu inwestycję.

USTAWA TELEKOMUNIKACYJNA JEST NADRZĘDNA

Jak informują urzędnicy podstawą prawną, zabraniająca takiego wykluczenia, jest „Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych”.

– Ta ustawa jasno mówi o tym, że zabrania się ustanawiania zakazów oraz przyjmowania przez samorząd rozwiązań uniemożliwiających lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a zakaz lokalizacji stacji bazowej lub odmowa wydania pozwolenia na budowę skutkowałaby złamaniem prawa ustanowionego przez władzę ustawodawczą, czyli Sejm RP, dlatego słupski samorząd nie miał podstaw prawnych do tego, by takiego pozwolenia nie wydać – dodaje wiceprezydent marek Goliński.

KONSULTACJE NIEWYMAGANE

Tymczasem mieszkańcy Słupska zarzucają ratuszowi, że w sprawie postawienia masztu nie odbyły się konsultacje społeczne.

– Nie są one wymagane na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podczas uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ani na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku tej konkretnej stacji z uwagi na lokalizację oraz moc i wysokość zawieszenia anten, decyzja środowiskowa nie była wymagana, zatem konsultacje społeczne nie mogły się odbyć – tłumaczy.

Z uwagi na pojawiające się wnioski ze strony mieszkańców Urząd Miejski w Słupsku wznowił postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na budowę. Do ratusza wpłynęło ich już 17.

Marcin Kamiński

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj