Znaczące błędy w księgowości czy wypłacaniu wynagrodzeń. Słupski MOPR po kontroli. „Nieprawidłowości występowały od lat”

Nieprawidłowości w ewidencji księgowej, celowości wydatkowania pieniędzy na cele społeczne, płace, nagrody i premie oraz wiele innych uchybień w zarządzaniu finansami miejskiej placówki. To efekt kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Raport wraz z zaleceniami pokontrolnymi ma około 80 stron. Zapoznali się już z nim radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy domagają się ukarania winnego i naprawienia powstałych szkód.

KSIĘGOWOŚĆ „LEŻY”

– Raport z kontroli dotyczy tylko trzech lat, od roku 2017 do 2019 włącznie – mówi przewodniczący klubu radnych PiS Tadeusz Bobrowski. –  Analizując treść dokumentów, należy stwierdzić, że nieprawidłowości występowały od wielu lat w zakresie ewidencji księgowej, jak również w celowości wydatkowania środków finansowych na cele społeczne, oraz koszty funkcjonowania MOPR, w tym płace, premie, nagrody, dodatki specjalne itd. Procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych nie były skutecznie realizowane. Były przypadki braku zgodności między kartami wynagrodzeń a dokumentacją znajdującą się w aktach osobowych. Tym samym nieprawidłowo naliczono i wypłacono wynagrodzenie.

SZKODY TRZEBA NAPRAWIĆ

Tadeusz Bobrowski dodał, że nie przestrzegano również zasad przyznawania premii, nagród oraz dodatków specjalnych zawartych w regulaminie wynagradzania.

– Szkody finansowe, jakie powstały w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w protokole, należy wyliczyć i dochodzić zaniechania lub celowego działania – dodaje.

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Rzecznik prasowy prezydenta Monika Rapacewicz zapewnia, że sprawą w ratuszu zajmują się już odpowiednie osoby.

– Audyt jest punktem wyjścia dla dalszych czynności i na pewno te sprawy będą prowadzone w kontekście tego, aby zdiagnozować konkretnie, gdzie leży źródło problemu: czy pojawił się problem systemowy, osobowy czy jednostkowy oraz po to, aby takie sytuacje już więcej nie miały miejsca – stwierdza.

W związku z nieprawidłowościami w lutym stanowisko stracił dyrektor MOPR. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień  w celu uzyskania korzyści majątkowej.

 

 

Marcin Kamiński/pOr

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj