Sukces słupskiej oświaty. Zespół Szkół Informatycznych z najlepszym technikum w województwie pomorskim, w rankingu Perspektyw. 15 miejsce w Polsce

Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku oraz III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni to zwycięzcy Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników 2022. Co roku przygotowuje go portal Perspektywy. Kapituła brała pod uwagę m.in. sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych i wyniki matury.

Ranking Fundacji Perspektywy to przygotowywana od 24 lat ocena jakości szkół wyższych i średnich w Polsce. Uchodzi za najbardziej miarodajne tego typu zestawienie w Polsce. 
Wielkim sukcesem tegorocznej edycji rankingu Perspektyw jest pierwsze miejsce w województwie pomorskim Technikum w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Co ważne, w ogólnopolskim rankingu głównym szkoła ta zajęła bardzo wysokie 15 miejsce. Żadna słupska placówka w historii tych zestawień nie była notowana tak wysoko.   

– W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych – informuje Monika Stępnik dyrektorka Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. – Jest to wyróżnienie zarówno dla nauczycieli, którzy wkładali ogromny wysiłek w przygotowanie uczniów, zarówno do egzaminu maturalnego, jak i egzaminów zawodowych. Mieliśmy także trzech laureatów olimpiad.

W wojewódzkim rankingu techników wysoko notowane były też: Technikum nr 2 z Bytowa (8 lokata); Technikum Leśne w Warcinie (15 miejsce); Technikum nr 1 w Słupsku (ZSMiL 17. miejsce). Jednak w rankingu głównym zajęły one odleglejsze lokaty.  

W rankingu liceów najlepsze w województwie pomorskim jest od lat prestiżowe III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. W tym roku na piątym miejscu w zestawieniu ogólnopolskim. Słupskie licea zajęły w województwie odpowiednio 14. (I LO Słupsk) i 18. miejsce (II LO) Słupsk. Niestety w ogólnopolskim notowaniu przełożyło się to na miejsca w drugie i trzeciej setce. Na dodatek niższe niż w ubiegłorocznym zestawieniu.

Licea z naszego regionu w zestawieniach wojewódzkim i ogólnopolskim 

11. m Społeczne Liceum Ogólnokształcące  w Lęborku (163 w Polsce)
14. m. – I LO im. Bolesława Krzywoustego (193 w Polsce) 
18. m. II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza (W Polsce 253) 
33. m. I LO Bytów (510 w Polsce)
38. m. V LO im. Zbigniewa Herberta w Słupsku (w Polsce 577)   

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane ponad tysiąca dwustu liceów ogólnokształcących i ponad tysiąca stu techników.

Joanna Merecka Łotysz/kan

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj