Miliardy na większą dostępność do elektrowni jądrowej. Rzecznik rządu: „To kluczowa inwestycja”

(Fot. Facebook/Piotr Müller)

Cztery miliardy siedemset milionów złotych przeznaczy rząd na inwestycje poprawiające dostępność planowanej elektrowni jądrowej w Choczewie. To nowa droga krajowa, linia kolejowa oraz tak zwana MOLF, czyli morska konstrukcja dostępowa.

W planach jest mierząca około 1100 metrów infrastruktura ułatwiająca transportowanie z Bałtyku na ląd wielkogabarytowych elementów służących do budowy elektrowni atomowej. Koszt budowy oszacowano na ponad 907 milionów złotych.

– W ramach realizacji programu wieloletniego spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z Urzędem Morskim w Gdyni porozumienie, które określa zasady współpracy przy budowie MOLF na potrzeby pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. MOLF to kluczowa inwestycja, dzięki której możliwe będzie przetransportowanie wielkogabarytowych elementów elektrowni jądrowej na plac budowy bez konieczności ingerencji w istniejącą infrastrukturę lądową, w tym demontażu wiaduktów kolejowych i drogowych. Brak infrastruktury morskiej rodziłby znaczące ryzyka dla terminowego zakończenia projektu i bezpieczeństwa energetycznego kraju – poinformował Piotr Müller, rzecznik rządu.

Po zakończeniu budowy elektrowni konstrukcja może zostać wykorzystana do celów turystycznych jako przystań lub niewielki port.

RUCH KOLEJOWY I KOŁOWY

W infrastrukturze kolejowej dostęp do elektrowni atomowej umożliwić ma modernizacja i rozbudowa linii kolejowych pomiędzy Lęborkiem, Łebą i Wejherowem. Powstać ma także nowe połączenie kolejowe pomiędzy Łebą, Choczewem a Wejherowem oraz stacje pasażerskie i terminale towarowe. Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej ma objąć odcinek o długości około 95 kilometrów. Koszt inwestycji oszacowano na 2,83 mld złotych.

Dla ruchu kołowego elektrownię atomową w gminie Choczewo z ekspresową trasą S6 połączyć ma nowa droga krajowa o długości około 30 km. Koszt budowy oszacowano na miliard złotych. Program ma zostać zrealizowany do 2029 roku.

Przemysław Woś/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj