44 miliony złotych na projekty sześciu gmin i Słowińskiego Parku Narodowego

(fot. Radio Gdańsk/Kinga Siwiec)

O takie środki będzie chciał wnioskować Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna. Dziś przedstawiciele samorządów podpisali umowę Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego z marszałkiem województwa.

Ocieplenie budynków, doposażenie ochotniczych straży pożarnych, rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbiorniki retencyjne. Na te i inne cele Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna będzie chciał pozyskać środki unijne. Dziś podpisano umowę Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego z marszałkiem województwa.

– Samorządy będą wspólnie wnioskować o 37 milionów dofinansowania – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zintegrowane Partnerstwa Terytorialne są naszym autorskim, pomorskim pomysłem. Każdy obszar jest inny, posiada pewne dysfunkcje, nad którymi trzeba pracować, a potem ustalić hierarchę celów, jakie chcemy osiągnąć. Istotą tego partnerskiego podejścia jest wspólne uzgadnianie i realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym. Samorządy podjęły wyzwanie, jakim jest przygotowanie całościowej wizji rozwoju subregionu.

Strefę Przybrzeżną tworzą miasta Łeba i Ustka, gminy wiejskie Wicko, Ustka, Smołdzino i Główczyce, a także Słowiński Park Narodowy.

– Z punktu widzenia Słowińskiego Parku Narodowego najważniejszym projektem jest budowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie – mówi Zdzisław Kołtuniak, zastępca dyrektora parku. – Dzięki temu będziemy mogli lepiej chronić nasz cenny obszar, a zwłaszcza ekosystemy wodne.

Oprócz inwestowania w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a tym samym w ekologię, Strefa Przybrzeżna chce także wspólnie pracować nad lepszą komunikacją, atrakcyjnością turystyczną oraz niezależnością energetyczną. Samorządom zależy także na zatrzymaniu młodzieży i zapewnieniu im miejsc pracy w regionie.

Kinga Siwiec/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj