„Pakt” dla Ziemi Słupskiej. Samorządowcy i urząd marszałkowski zapowiadają liczne inwestycje

(Fot. Radio Gdańsk/Przemysław Woś)

425 milionów złotych – co najmniej taką wartość będą miały inwestycje zrealizowane w ramach Samorządowego „Paktu” dla Ziemi Słupskiej. To wspólny projekt lokalnych samorządów i urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego.

Inwestycje mają być zrealizowane do roku 2029, a 425 mln zł to ich minimalna wartość.

– Pod tym hasłem kryje się kilkuletnia praca wszystkich samorządowców od poziomu marszałka po wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz samorządy lokalne. Wspólnie ustaliliśmy, co możemy i co chcemy zrobić w danym terenie i pracujemy w obszarach większych niż jedna gmina – wyjaśnia Adam Mikołajczyk, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W PLANACH WIELE INWESTYCJI

Inwestycje mają objąć termodernizację, energetykę odnawialną, ochronę środowiska, retencję wody, bioróżnorodność, a także gospodarkę odpadową czy transportową. Na termomodernizację 67 budynków lokalne samorządy Ziemi Słupskiej zamierzają wydać ponad 70 mln złotych. Powstać ma też dwadzieścia magazynów energii. Ponad 9 mln złotych gminy chcą wydać na bioróżnorodność, a ponad 24 mln na błękitną infrastrukturę i retencję wody. Mają powstać oraz zostać zmodernizowane stacje uzdatniania wody, a gmina Smołdzino ma otrzymać prawie 14 mln złotych na budowę oczyszczalni ścieków.

Ponad cztery miliony złotych mają zostać wydane na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów i monitoring odpadów komunalnych. Rozbudowa, modernizacja obiektów służby zdrowia oraz zakup sprzętu diagnostycznego ma kosztować około 17 mln złotych. W planach jest także sfinansowanie budowy 22 km ścieżek rowerowych oraz zakup 15 niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji zbiorowej w Słupsku i Ustce, a także poprawienie dostępu do trzech węzłów transportowych.

Przemysław Woś/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj