Premier Morawiecki w liście do uczestników II Forum Morskiego: debata o gospodarce morskiej jest potrzebna

(Fot. Facebook/Mateusz Morawiecki)

Premier RP Mateusz Morawiecki napisał specjalny list do organizatorów i uczestników II Forum Morskiego Radia Gdańsk. Stwierdził, że wydarzenie „przyciąga celnymi diagnozami, konstruktywnymi wnioskami i wskazywaniem odważnych, innowacyjnych rozwiązań”.

Mateusz Morawiecki wyraził radość z tego, że Radio Gdańsk po raz drugi zorganizowało cykl audycji i debat, poświęconych tematyce morskiej i gospodarczemu wykorzystaniu Bałtyku. Zauważył, iż w tym roku głównymi tematami dyskusji będą kwestie kluczowe, jak bezpieczeństwo energetyczne, rozwój morskich farm wiatrowych czy przyszłość żeglugi śródlądowej, której „widomym symbolem” stała się budowa drogi wodnej przez Zalew Wiślany. W liście podkreślił także znaczenie gospodarki morskiej, która stanowi „jeden z filarów gospodarki narodowej i bezpieczeństwa naszego kraju”.  Z dumą zaznaczył, że obecnie, „po okresie zaniedbań”, „gospodarka morska odzyskuje swoje historyczne znaczenie”.  Stwierdził też, że „pogłębiona, merytoryczna debata o przyszłości polskiej gospodarki morskiej jest nam bardzo potrzebna”.

PODZIĘKOWANIA

W liście premier podziękował także Radiu Gdańsk za ponowną organizację wydarzenia. – Jesteście Państwo wielką rodziną ludzi, którzy, zgodnie z dewizą rozgłośni, „noszą morze w sercach”, a troskę o sprawy morskie słusznie uznają za misję mediów publicznych – napisał.

Pełna treść listu od premiera Mateusza Morawieckiego:

Szanowni Państwo,

sukces drugiej edycji Forum Morskiego Radia Gdańsk dowodzi, że pogłębiona, merytoryczna debata o przyszłości polskiej gospodarki morskiej jest nam bardzo potrzebna. Pozytywna odpowiedź na tę inicjatywę oraz szeroki udział przedstawicieli rządu i samorządu, pracodawców, naukowców i ekspertów branży potwierdza, że w sektorze morskim słusznie dostrzegamy filar naszej gospodarki i ważny aspekt życia społecznego — nie tylko na Pomorzu, ale i w całym kraju. Zebranym na uroczystej gali, wieńczącej cykl spotkań w ramach Forum Morskiego, przekazuję wyrazy wdzięczności i szczere pozdrowienia.

Cieszę się, że po raz drugi Radio Gdańsk stało się inicjatorem i organizatorem cyklu audycji i debat, poświęconych tematyce morskiej i gospodarczemu wykorzystaniu Bałtyku. W tym roku głównymi tematami dyskusji uczynili Państwo tak kluczowe dla Polski kwestie, jak bezpieczeństwo energetyczne, rozwój morskich farm wiatrowych czy przyszłość żeglugi śródlądowej, której widomym symbolem jest budowa drogi wodnej przez Zalew Wiślany. Nie zabrakło w tych spotkaniach namysłu nad kierunkami rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, budowaniem konkurencyjności portów i wyzwaniami stojącymi przed pomorskim rynkiem pracy. Forum Morskie Radia Gdańsk przyciąga celnymi diagnozami, konstruktywnymi wnioskami i wskazywaniem odważnych, innowacyjnych rozwiązań.

Polski rząd od siedmiu lat konsekwentnie wzmacnia gospodarkę morską. To jeden z filarów gospodarki narodowej i bezpieczeństwa naszego kraju. Dziś, po okresie zaniedbań, z dumą mogę powiedzieć, że gospodarka morska odzyskuje swoje historyczne znaczenie. I choć wiele już osiągnęliśmy, przed nami kolejne wyzwania, dotyczące dalszej rozbudowy polskich portów morskich, ostatecznej realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, zapewnienia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i branży stoczniowej zarówno w zakresie budowy nowych statków, jak i świadczenia najwyższej jakości usług remontowych.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy współtworzą sukces Forum Morskiego Radia Gdańsk i w ten sposób wnoszą cenny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej. Gratuluję laureatom Nagrody „Statek Roku” przyznawanej przez pomorskie środowisko medialne oraz Nagrody „Żagiel Radia Gdańsk”. Zarządowi radia, jego pracownikom i przyjaciołom dziękuję za to cenne przedsięwzięcie oraz całokształt działalności. Jesteście Państwo wielką rodziną ludzi, którzy zgodnie z dewizą rozgłośni „noszą morze w sercach”, a troskę o sprawy morskie słusznie uznają za misję mediów publicznych.

II Forum Morskie Radia Gdańsk odbywa się w dniach 9-10 czerwca. Przedstawiciele świata nauki, eksperci i prezesi czołowych polskich spółek wzięli udział w debatach w naszym studiu.

MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj