Nie tylko segregacja śmieci, ale i świadome zakupy. Rozszerza się program „Czyste Miasto Gdańsk”

(fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

Prawidłowe postępowanie z odpadami i zapobieganie ich powstawaniu to rezultaty, jakie ma dać szkolny program edukacyjny „Czyste Miasto Gdańsk”. Przewiduje szkolenia od zerówek do drugich klas ponadpodstawowych. Realizowany ma być przez dziesięć lat i niewykluczone, że podnoszenie kompetencji ekologicznych rozszerzy się też na inne grupy wiekowe.

– Chcielibyśmy uzupełnić dotychczasowe działania o włączenie kolejnych roczników, żeby ten cały łańcuch edukacyjny w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi był całkowicie domknięty. Znajomość zasad segregacji i wdrażanie ich w codziennym życiu to obecnie za mało. W świecie dzisiejszego konsumpcjonizmu musimy kreować nowe postawy, polegające na świadomych zakupach i unikaniu powstawania odpadów. Na tym się skupiamy – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

CO JUŻ UDAŁO SIĘ WYPRACOWAĆ?

Do tej pory w ramach programu „Czyste Miasto Gdańsk” przeszkolonych zostało ponad 12 tysięcy dzieci z zerówek oraz drugich klas szkół podstawowych. Od marca trwa pilotaż dla klas 4 i 6, realizowany wraz z Hevelianum.

– Realizujemy program od 2019 roku. Zerówki i klasy drugie uczyliśmy zasad segregacji, zachęcaliśmy do tego, żeby nie korzystać z przedmiotów jednorazowego użytku. Zobaczyliśmy, że program może mieć szerszą perspektywę i być zalążkiem czegoś większego. Tak powstał program, który teraz zbiera zerówki, klasy drugie, czwarte, szóste. Przed nami jeszcze klasy ósme i szkoły średnie – mówi Dorota Michałka-Urbaniak z wydziału gospodarki komunalnej.

– Hevelianum w Domu Zdrojowym prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów. Tutaj, w ramach projektu, dla klas czwartych i szóstych były bezpłatnie realizowane od drugiej połowy marca tego roku. Została przygotowana nowa pracownia, jest wystawa interaktywna, część warsztatowa. Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia oparte o tzw. piramidę odpadową. Dzieci uczymy odpowiedzialności za wybory konsumenckie, stosujemy metody aktywizujące, więc dobrze się bawią. Efekty są bardzo zaskakujące – mówi Anna morawska, zastępca dyrektora Hevelianum ds. programowych.

(fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

PIONIERZY PROJEKTU

Program realizowała także Fundacja „Generacja”. Od 2019 roku przeprowadzono 683 lekcje w gdańskich zerówkach i szkołach podstawowych.

– Byliśmy pionierami w realizowaniu programu „Czyste Miasto Gdańsk”. Zostaliśmy zaproszeni przez wydział gospodarki komunalnej do tego, żeby wyedukować zerówki i klasy drugie szkół podstawowych. Przeszkoliliśmy już ponad 10 tysięcy osób. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób dzieci mogą same decydować o zakupionych przedmiotach, by minimalizować powstawanie odpadów. Jest to bardzo ważne, bo kształtuje nawyki – mówi Małgorzata Zamorska-Misztal prezes Fundacji „Generacja”.

Program edukacyjny „Czyste Miasto Gdańsk” finansowany jest z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Marta Włodarczyk/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj