Przebudowa dróg dojazdowych do portu. Gdańsk złożył projekty w ramach Polskiego Ładu

(Fot. kkic/wikimedia commons)

W środę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że we wtorek urzędnicy złożyli dwa wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o dofinansowanie inwestycji przemysłowych w wokół gdańskiego portu. Wnioskowana kwota obu projektów to 350 milionów złotych.

Jak podkreśliła Dulkiewicz, w ramach piątej edycji programu zostaną dofinansowane strefy przemysłowe.

– Nasze miasto takie strefy przemysłowe ma. One związane są przede wszystkim związane z portami – wskazała prezydent.

Obecny na konferencji zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak tłumaczył, że w sytuacji geopolitycznej, w której trwa blokada portów ukraińskich i kiedy zmienia się rola portu w St. Petersburgu, który – jak wskazał Grzelak – był konkurentem gdańskiego portu.

350 MILIONÓW ZŁOTYCH NA PROJEKTY

Pierwszy z projektów dotyczy rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, który obejmuje modernizację odcinków układu drogowego ul. Ku Ujściu, ul. Kujawskiej i ul. Chemików, obsługujących nabrzeże Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego.

W ramach projektu planowana jest również przebudowa infrastruktury towarzyszącej (sieci kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej). Lokalizacja inwestycji to teren Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępu do położonych w obszarze Portu terenów inwestycyjnych. Znacząco poprawi się stan techniczny infrastruktury na terenach w obszarze Portu Gdańsk, co z kolei wpłynie na usprawnienie przeładunków, podniesienie bezpieczeństwa, przyczyni się do polepszenia dostępu do portu od strony lądu. Wartość projektu szacowana jest na 250 mln złotych.

Drugi z projektów to budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku. Obejmuje budowę dwóch nowych jezdni w zakresie ulicy Profesora W. Andruszkiewicza, budowę skrzyżowania ulic Profesora W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej, budowę łącznicy z ulicą Profesora W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy, budowę łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego, budowę zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej. Urzędnicy szacują, że wartość tego projektu wyniesie ok. 100 mln złotych.

DOFINANSOWANIE Z POLSKIEGO ŁADU

Zastępca dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych z Urzędu Miasta Bernard Nalewajko podkreślił, że dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie 98 proc.

– Od uzyskania promesy mamy 9 miesięcy na uruchomienie procedury przetargowej – podkreślił oraz dodał, że nie ma określonego czasu, w jakim inwestycja ma zostać wykonana.

Piotr Grzelak poinformował, że jeżeli udałoby się uzyskać dofinansowanie, to inwestycje zakończyłyby się w 2026 roku.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w trakcie środowej konferencji oceniła, że w wyniku Polskiego Ładu i zmian podatkowych, które weszły w życie 1 lipca, budżet Gdańska jest mniejszy o 470 mln złotych z wpływów bieżących.

– Dzisiaj problemem naszym i innych samorządów są malejące wpływy bieżące względem dynamicznie rosnących wydatków – zaznaczyła prezydent.

Gdańscy urzędnicy przekazali, że w poprzednich edycjach Polskiego Ładu miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ośmiu projektów. W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, Miasto Gdańsk uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 mln złotych na przebudowę ulicy Kielnieńskiej. Projekt jest na etapie postępowania przetargowego.

W drugiej edycji Gdańsk otrzymał dofinansowanie na budowę I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej. Koszt inwestycji to 90 mln zł. W kwietniu br. ogłoszony został przetarg. Następnie, w sierpniu planowane jest otwarcie ofert.

W trzeciej edycji złożone zostały kolejne dwa wnioski, ta edycja nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Projekty zgłoszone w jej ramach to Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 oraz przebudowa ulicy Tęczowej.

Czwarta edycja dotyczyła gmin uzdrowiskowych oraz gmin posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. W tej edycji Gdańsk nie kwalifikował się do złożenia takich wniosków.

 

PAP/jk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj