Podwyżka cen za wywóz śmieci i rezolucja o drożyźnie. Sopoccy radni zakończyli sesję

(fot. screen YouTube)

Mieszkańcy Sopotu zapłacą za wywóz śmieci 25 proc. więcej, przy czym opłata nadal będzie uzależniona od ilości zużytej wody. Po raz kolejny będą też musieli wypełnić deklaracje śmieciowe. Więcej pieniędzy z budżetu miasta zostanie natomiast wydane na utrzymanie Hipodromu i przenosiny nadmorskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych na teren za rafinerią w Gdańsku.

Sopocianie po raz trzeci w tym roku będą musieli wypełnić deklarację śmieciową. Jej nowy wzór – a razem z nim pakiet podwyżek – został przyjęty na czwartkowej sesji Rady Miasta. Mieszkańcy będą teraz płacić za wywóz śmieci 10,60 zł, czyli o 25 proc. więcej niż obecnie, a opłata nadal będzie uzależniona od zużycia wody.

– System gospodarki odpadowej przestaje nam się „spinać”, co wymusza zwiększenie stawek za odbiór odpadów komunalnych – argumentował Krzysztof Jałoszyński z Urzędu Miasta w Sopocie, dodając, że wpływ na ceny mają konieczność podwyższania wynagrodzeń pracowników, wzrost cen paliw i inflacja.

Ci, którzy w swoich domach prowadzą firmę lub świadczą usługi noclegowe, ale jednocześnie mieszkają tam na stałe, zapłacą 14 zł za metr sześcienny zużytej wody. Stawka dla rodzin wielodzietnych pozostanie na dotychczasowym poziomie 45 zł miesięcznie. Opłata podwyższona, nakładana w przypadku niewłaściwej gospodarki śmieciami, również ulega zwiększeniu – w przypadku nieruchomości zamieszkałych będzie to 21,20 zł, a dla nieruchomości częściowo zamieszkałych lub hotelarskich 28 zł za metr sześcienny wody. Podwyżki obejmą również nieruchomości niezamieszkałe.

Za zmianami głosowało 16 radnych, jeden wstrzymał się, a jeden był przeciw. Podwyżki mają wejść w życie 1 października 2022 roku.

DZIAŁKOWCY TRAFIĄ ZA RAFINERIĘ

Radni postanowili wydać dodatkowe pięć mln zł z budżetu miasta na likwidację ogrodów działkowych przy hali Ergo Arena. W zamian działkowcy mają dostać do dyspozycji nowy grunt w Wiślince za rafinerią paliw. Kolejne pięć milionów radni postanowili przeznaczyć na zakup gruntu koniecznego do przenosin. Ponieważ następne pięć milionów zł trafiło do tegorocznego budżetu Sopotu już wcześniej, łączny koszt likwidacji ogrodów działkowych ma wynieść około 15 milionów zł.

DZIAŁKA POMOŻE SPŁACIĆ KREDYTY

Większe będzie finansowe wsparcie spółki Hipodrom, która w całości należy do miasta. Otrzyma ona dodatkowe dziesięć milionów zł, które zostaną wydane na zakup działki o powierzchni pół hektara, na której będzie mógł powstać na przykład hotel lub płatny parking. W przypadku dalszej odsprzedaży po wyższej cenie działka pozwoliłaby Hipodromowi spłacić zaciągnięte kredyty, których poręczycielem jest miasto.

SOPOT RATUJE ODRĘ

30 tysięcy złotych przekazano – na wniosek marszałka województwa lubuskiego – na działania związane z usuwaniem zanieczyszczeń na Odrze. Pieniądze zostaną wydane na zakup łodzi (jako dotacja celowa).

REZOLUCJA O DROŻYŹNIE

Przeznaczenie dodatkowych 15 milionów złotych na dofinansowanie należącej do miasta firmy nie przeszkodziło w przyjęciu „rezolucji w sprawie skutków drożyzny dla samorządów”, w której wskazano na podwyżki jako główny czynnik galopującego wzrostu wydatków, które samorządy przeznaczają na transport, oświetlenie ulic i placów oraz utrzymanie obiektów użyteczności publicznej. Stwierdzono też, że wzrost cen ma wpływ również na koszty utrzymania infrastruktury publicznej oraz inwestycje. Za jedną z przyczyn obecnego stanu rzeczy uznano spadek wpływów podatkowych z PIT.

W rezolucji uchwalono też, że „kluczowe wydaje się wypracowanie rozwiązań o charakterze generalnym, zwiększających pulę środków, którymi samorządy mogą dysponować wedle swoich decyzji, zgodnie z wolą władz samorządowych wybranych przez mieszkańców [..] nie zaś przez tworzenie kolejnych specjalnych programów, w ramach których samorządy otrzymują środki na wskazane odgórnie cele i których nie mogą wykorzystać w wybrany przez siebie sposób”.

Dokument wywołał ożywioną dyskusję, która jednak nie doprowadziła do zmiany zdania przez radnych rządzącej miastem koalicji. Za jej przyjęciem zagłosowało 16 radnych, a 4 było przeciw.

Bartosz Stracewski/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj