Spółka Port Gdański Eksploatacja nie została sprzedana. Nie uzyskano satysfakcjonującej ceny

(Fot. mat. pras. Portu Gdańsk)

Procedura sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. zakończona bez wyboru oferty. Taką decyzję podjął Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., właściciel PG Eksploatacja S.A. Wynika ona z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, zasadniczej zmiany sytuacji spółki i wynikającego z tego znacznego wzrostu jej wartości rynkowej, a także niesatysfakcjonujących właściciela ofert podmiotów dopuszczonych do etapu negocjacji.

Na początku 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. Spółka prowadzi działalność na ponad 89 ha. w Porcie Wewnętrznym i realizuje przeładunki w oparciu o pięć nabrzeży.

KILKUETAPOWA PROCEDURA

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji PGE S.A. opublikowane zostało na początku marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło siedem potencjalnych inwestorów. ZMPG S.A. podjął decyzję o zakwalifikowaniu pięciu podmiotów do kolejnego etapu procedury, z której skorzystało czterech potencjalnych inwestorów. Ostatecznie wpłynęły trzy oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu dwóch zainteresowanych firm do etapu negocjacji. W czerwcu br. ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej wyłączności na udział w negocjacjach.

Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Z analizy wynikało, że wartość wynikająca z wyceny PGE S.A. znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów.

KONIECZNA KOREKTA OFERTY

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, któremu do 31 grudnia udzielona została wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do 15 grudnia. Oferta wpłynęła do ZMPG we wskazanym terminie, ale – jak się okazało – opiewała na kwotę niższą od wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie.

– Złożone oferty nie spełniają naszych oczekiwań z kilku względów. Sytuacja spółki jest znacząco inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna wycena spółki jest wyższa niż w momencie rozpoczęcia postępowania w 2021 roku. W wyniku niespodziewanej zmiany otoczenia geopolitycznego, w jakim działa spółka i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, PGE S.A. realizuje obecnie historyczne wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków. Dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej dziesięcioletniej, zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową – wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Spółka w komunikacie przypomina, że „przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków nieprzerwanie przez całą dobę siedem dni w tygodniu”. – W ciągu jedenastu miesięcy bieżącego roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Absolutnie rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca. PGE S.A. ma szansę zakończyć rok historycznym wynikiem na poziomie 6,5 mln ton przeładunków ogółem, czyli ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu z zeszłym rokiem – czytamy w komunikacie.

W lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, zakupionych przez PGE S.A. – Liebherr LHM – 550. W czerwcu i sierpniu 2023 r. na nabrzeże trafią kolejne dwa żurawie LHM – 550. Inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększyły i zwiększą w przyszłości możliwości przeładunkowe spółki.

W latach 2021-2022 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowa i kolejowa, koparka Liebherr, Kalmar, ciągnik, ładowarka kołowa, skrzynia Grall) spółka  przeznaczyła ok. 25,8 mln zł. Obecnie jest w trakcie zakupu dwóch kolejnych żurawi LHM 550 i dwóch wozów widłowych Kalmar na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

oprac. raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj