Wzmożony ruch na Trasie Sucharskiego. Port Gdańsk zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększony ruch samochodów ciężarowych na Trasie Sucharskiego, prowadzącej do terminali przeładunkowych w Porcie Gdańsk. W odpowiedzi na zaistniałe utrudnienia Port Gdańsk zaproponował rozwiązania, które mogą pomóc uporać się z problemem. Tempo ich realizacji zależy jednak w znacznej mierze od czynników i podmiotów zewnętrznych.

Realizowane w ostatnim czasie rekordowe przeładunki związane zarówno z wojną w Ukrainie, jak również z koniecznością zagwarantowania surowcowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, stanowią ogromne wyzwanie logistyczne dla całego światowego i krajowego systemu przeładunkowo-transportowego, w szczególności dla importerów, firm realizujących przeładunki, firm spedycyjnych, przewoźników drogowych i kolejowych, a także dla polskich portów, w tym Portu Gdańsk.

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Port Gdańsk stanowi jeden z elementów złożonego i wielopodmiotowego łańcucha logistycznego i odpowiada za realizację ściśle określonych zadań. Podstawowym zadaniem portu, które wynika z ustawy o portach i przystaniach morskich, jest zapewnienie ciągłości realizowanych przeładunków m.in. poprzez zarządzanie i rozbudowywanie infrastruktury portowej. Zarząd portu, w ramach swoich ustawowych kompetencji i możliwości, zapewnia, że nieustannie stara się wychodzić naprzeciw dynamicznie zmieniającym się potrzebom uczestników obrotu logistycznego oraz minimalizować uciążliwości związane ze zwiększonym przeładunkiem i narastającym ruchem samochodów ciężarowych. Jak podkreśla spółka, obecna nadzwyczajna sytuacja wymaga współpracy wielu podmiotów takich jak przedstawiciele miasta i służb, terminali, przewoźników.

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

PROBLEM ZATORÓW WYNIKA GŁÓWNIE Z DZIAŁAŃ PRZEWOŹNIKÓW

Dwie główne kwestie zidentyfikowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, które aktualnie stanowią największe uciążliwości dla przedsiębiorców, okolicznych mieszkańców i osób korzystających z Trasy Sucharskiego, to zatory drogowe powodowane przez samochody ciężarowe, a także zanieczyszczone drogi dojazdowe.

W ocenie ZMPG problem zatorów na Trasie Sucharskiego w głównej mierze wynika z działań przewoźników, którzy pomimo próśb, nie dostosowują się do zaleceń wydawanych im przez operatorów i terminale. Przedpołudniowe części dnia, w których najczęściej dochodzi do powstawania zatorów drogowych, sugerują, że przewoźnicy nie respektują wyznaczanych im przez operatorów terminów okien załadunkowych.

Port Gdańsk popiera i ponawia apele importerów i operatorów, aby przewoźnicy po towar zgłaszali się w określonych i zaawizowanych godzinach. Ponadto przypomina o możliwości odbioru towaru również w godzinach nocnych. Przestrzeganie zaawizowanych terminów odbioru ładunku i efektywne wykorzystanie całego dnia, a nie tylko jego porannej części, pozwoliłoby uniknąć nadmiernej kumulacji ruchu samochodów ciężarowych odbierających różne ładunki z różnych części portu i tym samym zachować przepustowość dróg. Port Gdańsk wskazuje, że przeładunek w relacjach statek-plac składowy i plac składowy-pociąg/ciężarówka następuje w sposób ciągły i niezakłócony.

Niezależnie od powyższego Port Gdańsk podkreśla, że Trasa Sucharskiego i infrastruktura z nią powiązana nie wchodzi w zakres infrastruktury portowej, którą zarządza i za którą ponosi odpowiedzialność.

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ PORT GDAŃSK

W dniu 11 stycznia 2023 roku miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w którym udział wzięli m.in. urzędnicy miejscy, przedstawiciele Portu Gdańsk, policji i straży miejskiej. Spotkanie miało na celu analizę problemu i wypracowanie rozwiązań, które pomogą zlikwidować zatory generowane przez samochody ciężarowe w tym rejonie.

Przedstawiciele portu wyrazili pełną gotowość przygotowania kolejnych terenów portowych z przeznaczeniem na parking buforowy. Port Gdańsk zapewni sfinansowanie takiej budowy, która w pierwszej kolejności wymaga jednak pilnej decyzji odpowiednich organów umożliwiającej wycinkę roślinności (samosiejek) znajdującej się na tych terenach.

Rozwiązanie to pozwoli, aby przewoźnicy byli kolejno wywoływani, także przy udziale odpowiednich służb lub terminali, na poszczególne terminale w porcie po odbiór i załadunek zamówionego towaru, zgodnie z zaawizowanymi oknami przeładunkowymi.

Port Gdańsk podkreśla jednak, że tempo realizacji tych czynności i inwestycji zależne jest od wielu czynników i podmiotów, od których Port Gdańsk oczekuje współpracy i sprawnego działania.

ZABRUDZENIE DRÓG PRZEZ SAMOCHODY CIĘŻAROWE FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Drugą kwestią wymagającą rozwiązania jest zabrudzenie dróg publicznych przez samochody ciężarowe przewoźników. Wyjaśnić należy, że za stan samochodu i przewożenie ładunku zgodnie z przepisami odpowiada przewoźnik i konkretny kierowca – podmioty te nie wykonują usług zleconych przez Port Gdańsk. Port Gdańsk nie posiada ani uprawnień, ani środków, by potencjalnym naruszeniom w tym zakresie w jakikolwiek sposób zaradzić.

Pomimo iż Port Gdańsk nie odpowiada za utrzymywanie przepustowości i porządku na drogach publicznych, wystąpił do uczestników spotkania z propozycją sfinansowania kilkukrotnego sprzątania ulic w najbliższym otoczeniu portu.

Ponadto Port Gdańsk zwrócił się także do operatorów portowych, aby umożliwili przewoźnikom mycie samochodu na swoim terenie przed wyjazdem na drogę publiczną. Port Gdańsk, zgodnie z deklaracją złożoną na spotkaniu, razem z operatorami przeanalizuje również możliwości zamontowania dodatkowych myjek dla samochodów.

ol

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj