Pomorskie uczelnie podpisały umowę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Wykształcą specjalistów

(Fot. Związek Uczelni Fahrenheita)

Gdańskie uczelnie będą kształcić nowe kadry dla przemysłu jądrowego. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, które razem tworzą Związek Uczelni Fahrenheita.

Skutkiem przygotowań do rozpoczęcia budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów. Celem umowy podpisanej 2 lutego 2023 roku jest rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej w Polsce – ma ono pozwolić studentom i absolwentom, którzy będą chcieli związać życie zawodowe z branżą jądrową, na zdobywanie wiedzy z tego zakresu, a także na rozwijanie praktycznych umiejętności. Na potencjał Uczelni Fahrenheita składają się 44 tysiące studentów, prawie cztery tysiące pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz ponad 1700 doktorantów.

– Chodzi o ukierunkowanie zainteresowania tych młodych naukowców na problemy związane z energetyką jądrową, która stawia wiele wyzwań. Ci młodzi ludzi, którzy będą wspierać projekt, nie tylko teraz, ale przede wszystkim w przyszłości, na pewno będą potrzebni – podkreśla Marcin Jaskulski, pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej do spraw energetyki jądrowej.

TRZECIA MISJA UCZELNI

Jak dodaje Sylwia Mrozowska, dyrektor do spraw współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, uczelnie, wspierając energetykę jądrową, realizują swoją trzecią misję – współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Obecnie, kiedy nasze województwo jest miejscem, w którym będą rozwijały się nowe sektory, będziemy budować elektrownię jądrową. Na pewno będzie rozwijał się również sektor wodorowy. Jako trzy uczelnie czujemy odpowiedzialność za wsparcie transformacji energetycznej w regionie. Włączymy się w nie ze swoimi badaniami, ekspertyzami, analizami, ale też ofertą kształcenia. Stajemy się partnerem w przypadku dużych inwestycji, które, mamy nadzieję, przyniosą nam zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, niezmiernie istotnych w obecnych czasach – podkreśla.

WYKORZYSTAĆ WSZYSTKIE MOŻLIWE ZASOBY

Związek Uczelni Fahrenheita postawił sobie za zadanie wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech tworzących go jednostek, które specjalizują się w różnych dziedzinach.

– Gdański Uniwersytet Medyczny obejmie zagadnienia w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia, podczas gdy obszarem zainteresowania Uniwersytetu Gdańskiego będzie monitoring środowiska, wsparcie dialogu społecznego, postrzeganie ryzyka i aspekty fizyczno-chemiczne, a Politechnika Gdańska zajmie się obszarem technicznym, na przykład badaniami nad nowoczesnymi materiałami budowlanymi czy symulacją i optymalizacją z wykorzystaniem nowoczesnego superkomputera – wymienia Jaskulski.

STAŻE DLA NAJLEPSZYCH

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe mają zaoferować płatne staże w spółce dla absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej, którzy uzyskają najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych lub wykażą się innymi szczególnymi osiągnięciami.

Poza władzami uczelni w uroczystości podpisania umowy wzięli udział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Mieczysław Struk, marszałek województwa, oraz przedstawiciele placówek naukowych i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

„NIE TYLKO TECHNOLOGIE I WYKONAWSTWO”

Poparcia dla zawiązanej w Gdańsku współpracy udzieliła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Według niej podpisanie umowy między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi i uczelniami wyższymi otwiera kolejny etap realizacji programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego rozwoju tak ważnego dla energetycznego bezpieczeństwa Polski potencjału kadrowego.

– Elektrownia jądrowa to nie tylko technologie i wykonawstwo, ale również potencjał ludzki, który powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Chcemy stworzyć w naszym kraju centrum szkoleniowe i stać się regionalnym hubem we wszystkich dziedzinach energetyki. To ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej – przekazała w komunikacie.

WIELKA SZANSA DLA SPECJALISTÓW Z POMORZA

Z kolei Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, podkreślił, że z racji wielkości i wagi wspomnianego strategicznego projektu specjaliści z regionu pomorskiego znajdą przy nim zatrudnienie zarówno na etapie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji elektrowni.

– Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku. Z jednej strony pozwoli ona na pozyskanie pracowników z kompetencjami niezbędnymi przy tym projekcie, z drugiej wzbogaci ofertę edukacyjną uczelni o elementy praktyczne wynikające z doświadczenia pracowników naszej spółki – ocenił.

WIEDZA I KOMPETENCJE Z KONIECZNYM WSPARCIEM

Prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, podkreślił w komunikacie, że „wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia, także w zakresie kreowania aktywnej polityki prozdrowotnej obejmującej zarówno pracowników obsługujących inwestycję, jak też mieszkańców otaczających ją terenów”.

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy do realizacji specjalności „energetyka jądrowa”. W planach mamy również utworzenie innych dedykowanych ścieżek edukacyjnych z tego obszaru, na przykład studiów podyplomowych czy magisterskich – stwierdził z kolei prof. dr hab. inż. Krzysztof Wild, rektor Politechniki Gdańskiej.

ENERGETYKA STABILNA, BEZPIECZNA, A NAWET NIEZBĘDNA

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, zauważył zaś, że „nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii”.

– Wobec światowego kryzysu energetycznego jej obecność, wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym, staje się niezbędna – dodał.

Umowa ze szkołami wyższymi tworzącymi Uczelnie Fahrenheita jest kolejną tego typu zawartą przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Celem podpisywanych porozumień jest przede wszystkim rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, a tym samym przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Aleksandra Trembicka, PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj