Zostań kuratorem lub opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej. Zachęca do tego gdański MOPR

(Fot. Pixabay.com)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osób całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych np. ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia. Potrzebne są osoby, które sprawować będą kontrolę i opiekę m.in. nad sprawami życiowymi czy też majątkowymi.

Do obowiązków opiekuna prawnego należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Trzeba również zadbać, by podopieczny miał właściwą opiekę lekarską czy zapewnione środki na życie, aby nie zagrażał sobie i innym. Z kolei kurator sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Czuwa, by podopieczny samodzielnie nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych, które mogą go narazić na zadłużenie czy też poważne problemy np. materialne.

– To pomoc dla osób, które są ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie. Opiekun prawny pomaga i wspiera osobę, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona, natomiast kurator wspiera osobę częściowo ubezwłasnowolnioną. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, niesamodzielne, bardzo często nie mają rodziny. Bardzo często są to także osoby o złym stanie zdrowia. Cierpią na chorobę psychiczną lub nie są w stanie samodzielnie żyć – tłumaczy Sylwia Ressel z gdańskiego MOPR.

WYMAGANIA

O ustanowieniu dla potrzebującej osoby opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Powinni też mieć m.in. wrażliwość społeczną i chęć pomagania. Ważny jest też czas, który mogą poświęcić opiece nad całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionym człowiekiem.

– Sąd opiekuńczy, który ustanawia opiekuna prawnego bądź kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej, może też postanowić o przyznaniu mu wynagrodzenia za udzielaną pomoc. Zawsze jest ono pokrywane z majątku podopiecznego bądź podopiecznej lub ze środków publicznych – wyjaśnia Ressel.

Zainteresowani pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, mogą kontaktować się ze specjalistkami i specjalistami z Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1. Mogą także dzwonić pod nr tel.: 58 511 46 16 lub tel. kom.: +48 506 228 183.

Marta Włodarczyk/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj