Gdańsk zachęca do meldowania się w miejscu zamieszkania. Sprawdź, jak to zrobić

(Fot. Pixabay.com)

Gdańsk ponownie zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania. Trwa kampania „Zamelduj się w Gdańsku”, która na celu ma informowanie mieszkańców o płynących z tego korzyściach.

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem, wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on obywateli polskich oraz mieszkających tu cudzoziemców. Jak wyjaśnia Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, warto dopełnić tego obowiązku, gdyż zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi wiele plusów.

„KSZTAŁTOWANIE LOKALNEJ RZECZYWISTOŚCI”

– Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych, przekazywana do poszczególnych dzielnic, uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców. Bardzo istotny jest też wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej – wyjaśnia Chełmińska.

Jak dodaje, korzyścią jest także możliwość kandydowania do rady dzielnicy, czy rady miasta, korzystania ze zniżek oferowanych w ramach karty mieszkańca oraz ułatwienie rekrutacji do przedszkola i szkoły. Liczbę mieszkańców kształtuje także wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania. Wiedząc o tym, ile jest faktycznie mieszkańców, i ilu ich do miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

W JAKI SPOSÓB SIĘ ZAMELDOWAĆ?

Proces zameldowania jest bezpłatny. Można to uczynić na dwa sposoby: w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych przy ulicy Partyzantów 74, Nowych Ogrodach 8/12, czy Wilanowskiej 2. Drugim sposobem jest meldunek przez stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji.

Potrzebne są:

– Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”
– Dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
– Oryginał aktu notarialnego do wglądu, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu. Należy zwrócić uwagę, czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie, potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób
– Dowód osobisty lub paszport.

Marta Włodarczyk/mm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj