Za nami III Forum Morskie Radia Gdańsk. Zobacz film podsumowujący wydarzenie

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

To wydarzenie, które na stałe wpisało się do pomorskiego kalendarza – tak napisał przed Forum Morskim premier Mateusz Morawiecki. Właśnie dobiegła końca jego trzecia edycja. Z okazji wielkiego finału zorganizowaliśmy galę, podczas której poznaliśmy laureatów nagrody Statek Roku i Żagiel Roku.

Za nami dwudniowy finał III Forum Morskiego, którego nasza rozgłośnia jest organizatorem. Podczas sześciu paneli rozmawiano między innymi o tym, jak Pomorze staje się drugim po Śląsku energetycznym zagłębiem Polski, o możliwościach magazynowania energii, o wyzwaniach dla bezpieczeństwa przemysłu morskiego i sposobach na „posprzątanie” Bałtyku. Podczas Forum otwarto też specjalną wystawę IPN „Przekop Mierzei Wiślanej. Historyczna konieczność”.

FILM PODSUMOWUJĄCY III FORUM MORSKIE RADIA GDAŃSK:

Na zakończenie wydarzenia odbyła się także gala finałowa, podczas której przyznaliśmy nagrody „Statek Roku” oraz „Żagiel Roku”. Relację z gali można obejrzeć poniżej:

RELACJA WIDEO Z GALI:

„TO WYDARZENIE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM” 

dr Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk (Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

– Dziś podsumowujemy trzecie już Forum Morskie Radia Gdańsk. Te trzy lata pokazały, jak nasze wydarzenie się zmienia i ewoluuje. To już nie jest wydarzenie tylko o charakterze regionalnym, ale ponadregionalnym. Nie mówimy tylko o tym, co dzieje się w trójmiejskich portach i stoczniach, chociaż to samo w sobie ma duże znaczenie ogólnopolskie. Mówimy także o tym, co się dzieje w porcie w Elblągu i w porcie Szczecin-Świnoujście. Te trzy lata pokazały też, jak zmienia się gospodarka i branża morska. Ten zakres spraw, które określamy terminem „morski” stale się rozszerza. To już nie jest tylko produkcja, gospodarka, rozwój gospodarczy. To jest także rozwój społeczny, ekologia, energetyka, bezpieczeństwo energetyczne i militarne, czy wręcz kwestie suwerenności Polski. Przykładem jest działalność portów trójmiejskich. One już nie są tylko kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale też można powiedzieć, że ratują gospodarkę ukraińską. To już nie są tylko huby transportowe i okna na świat dla Polski, ale to są huby dla Ukrainy, dla całego wolnego świata, który walczy ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę. To pokazuje też przykład przekopu Mierzei Wiślanej, czyli zakończonej sukcesem tej dużej strategicznej inwestycji. Tu mogę zdradzić, że wszystkie osoby i instytucje, które były zaangażowane w sukces tej inwestycji, dzisiaj nagrodzimy. W tym kontekście bardzo się cieszę, że liczba osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które są zaangażowane w, szeroko rozumianą, branżę morską, cały czas rośnie. Chcę państwa zapewnić, że tak, jak my możemy na Was liczyć, jak chociażby w ramach III Forum Morskiego Radia Gdańsk, tak państwo też możecie na nas liczyć. Tematyka morska, szeroko rozumiana, będzie nadal dominowała na naszej antenie. Będziemy o tym mówili, popularyzowali i analizowali. To jest nasz wkład w rozwój gospodarki morskiej, w rozwój Polski morskiej – mówił podczas uroczystej gali kończącej to wyjątkowe wydarzenie dr Adam Chmielecki, prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Gdańsk.

STATEK ROKU

Tę nagrodę otrzymał statek pożarniczy Strażak-28. Z rąk dra Adama Chmieleckiego, prezesa Radia Gdańsk, odebrał ją Dariusz Jaguszewski, prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

– Tak się składa, że w dniu dzisiejszym w naszej stoczni obchodziliśmy Dzień Stoczniowca. Stoczniowcom nawet trudno sobie wyobrazić to, że właśnie w dniu ich święta mogli dostać nagrodę za statek zaprojektowany i zbudowany przez nich w stoczni Remontowa Shipbuilding. Jesteśmy więc z tego bardzo dumni. Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie decyzja zarządu portu morskiego Szczecin-Świnoujście, który nam zaufał i powierzył realizację tego trudnego zadania. Ktoś by mógł powiedzieć: „Co w tym specjalnego, niecałe 30 metrów długości, 10,5 metra szerokości”. Jest to natomiast jednostka przeznaczona do bardzo trudnych, wymagających operacji, jak holowanie, asystowanie i gaszenie pożarów podczas asysty zbiornikowców LNG – jak pokazano tutaj, w tym materiale. Chciałbym nie tylko podziękować za tę decyzję, chciałbym podziękować całej ekipie ze Szczecina, która z nami współpracowała – była to perfekcyjna współpraca. Panie prezesie – na pana ręce składam podziękowania dla wszystkich mediów województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, za zauważenie tego projektu, tego statku, jako jednostki nietypowej, skomplikowanej. To już jest trzecia nagroda „Statku Roku”, którą otrzymała nasza stocznia Remontowa Shipbuilding. Mogę kolokwialnie powiedzieć, że nie odpuszczamy, skorzystamy z każdej innej okazji, żeby ponownie się z państwem tutaj, w tym gronie spotkać. Dziękuję! – mówił odbierając nagrodę Dariusz Jaguszewski.

ŻAGIEL ROKU DLA KAPITANA WIESŁAWA PIOTRZKOWSKIEGO

Kolejną nagrodę, Żagiel Roku, otrzymał Wiesław Piotrzkowski, kapitan żeglugi wielkiej i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. W imieniu kapitana odebrał ją Piotr Gawron, zastępca dyrektora Urzędu ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Gdyni. Nagrodę wręczył dr Adam Chmielecki, prezes Radia Gdańsk.

– Jest mi niezwykle miło odbierać w imieniu dyrektora Piotrzkowskiego tak ważną i cenną nagrodę – powiedział Piotr Gawron, odbierając nagrodę. Odczytał też list dyrektora, adresowany do organizatorów i uczestników III Forum morskiego Radia Gdańsk.

„Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dostrzeżenie budowy nowej infrastruktury portowej i wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest „Żagiel Roku” Radia Gdańsk. Urząd Morski w Gdyni, w ramach swoich kompetencji zrealizował oraz jest w trakcie realizacji wielu inwestycji hydrotechnicznych, które finansowane były i są zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa, jak i z Unii Europejskiej. Najbardziej skomplikowaną i niezwykle ciekawą inżynieryjnie inwestycją wśród nich jest bez wątpienia budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – a szczególnie jej pierwszy etap, budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Został on oficjalnie otwarty w dniu 17 września 2022 roku. Pomimo, że realizacja tego etapu inwestycji trwała niespełna trzy lata, to przygotowania do niej rozpoczęły się na długo przed wbiciem pierwszej łopaty na piaskach Mierzei Wiślanej. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to pierwsza w historii urzędu inwestycja składająca się ze wszystkich branż budowlanych – poza kolejową. Aktualnie trwają pracę związane z kontynuacją realizacji pozostałych etapów inwestycji: obudowy brzegów rzeki Elbląg, wraz z budową nowego mostu obrotowego w Nowakowie – który w najbliższych dniach zostanie otwarty – oraz pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Całkowita długość planowanej drogi wodnej to niemal 23 kilometry. Dziękuję wykonawcy i podwykonawcom, projektantowi i inżynierowi kontraktu. Kieruję podziękowania również do wszystkich instytucji współpracujących z urzędem – zarówno w wymagającym procesie przygotowania inwestycji, jak i samej realizacji oraz niezbędnych działań odbiorczych. Dziękuję panu wojewodzie pomorskiemu, wojewódzkiemu gospodarstwu wodnemu Wody Polskie, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przede wszystkim zaś dziękuję pracownikom Urzędu Morskiego w Gdyni, za ciężką pracę i ogromny wkład we wspólne osiągnięcie sukcesu. Chciałbym zaznaczyć, że realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa drogi morskiej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” została przygotowana i zrealizowana wyłącznie w oparciu o pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Droga Wodna z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską to tylko jeden z wielu projektów realizowanych aktualnie przez Urząd Morski w Gdyni. Ochrona brzegów morskich, budowa falochronów w porcie północnym w Gdańsku, tory podejściowe do Portu Północnego i Portu Gdynia, rewitalizacja małych portów Zalewu Wiślanego i wiele innych, to projekty na których aktualnie jesteśmy inwestorem i za które odpowiadamy. Ich łączna wartość to około 4 miliardy złotych. W najbliższym czasie czekają nas kolejne mega inwestycje i wyzwania hydrotechniczne, takie jak: budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – jej celem będzie budowa infrastruktury, która umożliwi realizację zadania związanego z budową jednostki regazyficykacyjnej skroplonego gazu ziemnego wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi; udział w inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – w tym elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, czyli budowa konstrukcji morskiej o długości około 1100 metrów, służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury zapewniającej dostęp do portu lub przystani; budowa portu zewnętrznego w Ustce; budowa portu morskiego w Łebie. Bez ogromnego poświęcenia i zaangażowania kadry Urzędu Morskiego w Gdyni, przygotowania do realizacji inwestycji i ich terminowe wykonanie nie byłoby możliwe. Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Urzędu Morskiego w Gdyni, dzięki któremu ze spokojem i pewnością gotowi jesteśmy na nowe wyzwania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję kapitule nagrody „Żagiel Roku” Radia Gdańsk, za uhonorowanie tym, cennym wyróżnieniem całego zespołu Urzędu Morskiego w Gdyni. Z wyrazami szacunku Dr inż. kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni”.

ŻAGIEL ROKU DLA MINISTRA MARKA GRÓBARCZYKA

Żaglem Roku uhonorowany został również Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. Odebrała ją Barbara Olczyk, zastępca dyrektora Urzędu ds. Inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni, a nagrodę wręczył  dr Adam Chmielecki.

Barbara Olczyk odczytała list z podziękowaniami od ministra Marka Gróbarczyka.

„Szanowni państwo, jestem zaszczycony i pragnę przekazać serdeczne podziękowania za obdarzenie mnie tak wymowną nagrodą, jaką jest „Żagiel Roku Radia Gdańsk 2023″. Tegoroczna edycja Forum Morskiego została poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu Polski oraz szczególnie kluczowemu w mojej ocenie tematowi, rozwojowi morskich farm wiatrowych w basenie Morza Bałtyckiego. Jest to niezwykle ważny aspekt, zważywszy na sytuację za naszą wschodnią granicą. Podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia stabilności rodzimego przemysłu oraz niezależności energetycznej naszej ojczyzny, powinno być priorytetem. Z tej przyczyny należy wspomnieć o uruchomionym w ubiegłym roku rurociągu Baltic Pipe. Ponadto również w zeszłym roku oddaliśmy do użytku kanał żeglugowy łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony kolejny etap z mostem obrotowym w Nowakowie. Są to niezwykłe inwestycje w skali kraju, ale przede wszystkim mające służyć lokalnym społecznościom. Dziś już wiemy, że projekty, tak bombardowane negatywnymi opiniami oponentów, mojej wizji polityki morskiej, są czynnikiem budującym naszą państwową niezależność energetyczną od Rosji. Moją drogę życiową związałem z gospodarką morską i wodną, są to dziedziny niezwykle bliskie mojemu sercu, dlatego z ogromną wdzięcznością i pokorą przyjmuję tę znamienitą nagrodę. Jednocześnie jestem zbudowany, że Radio Gdańsk, poprzez inicjatywę Forum Morskiego, przyczynia się do budowania dobrej płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi sektorami skupionymi wokół gospodarki morskiej oraz bezpieczeństwa energetycznego. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i życzę nam wszystkim relatywnie szybkich, przynoszących korzyści dla całej Polski, efektów działań na rzecz zielonej energii i suwerenności energetycznej” – napisał w liście minister Gróbarczyk.

Więcej o laureatach tegorocznej edycji >>>KLIKNIJ TUTAJ. 

KONCERT NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTEJ GALI

Galę zakończył koncert. Przed uczestnikami i publicznością wystąpił zespół Grzegorz Kusio – Grupa Koncertowa w składzie: Grzegorz Kusio – instrumenty klawiszowe, sample, Marta Wójtowicz – wokal, Marek Górski – gitara i wokal.  

Partnerem Generalnym III Forum Morskiego Radia Gdańsk jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Partnerzy Główni to: Port Gdańsk, Port Gdynia, PGE Baltica, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdańska Stocznia Remontowa, Port Szczecin-Świnoujście, PGZ Stocznia Wojenna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Morski w Gdyni oraz Centralny Port Komunikacyjny. Organizatorem jest Radio Gdańsk.

raf/mm/aKa

ReklamaNajnowszeZwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj