Nowe treści, nowa szata graficzna. Zaprezentowano odmieniony portal Polska Hekatomba

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku/muzeum1939.pl)

Nowe treści i szatę graficzną zyskał portal internetowy Polska Hekatomba. W piątek, 6 października, zaprezentowano nową formułę strony, na której opisywane są zbrodnie popełnione przez okupantów na polskich obywatelach w czasie II wojny światowej. Właściciel portalu – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – powołał również Radę Doradczo-Konsultacyjną portalu.

HISTORIA PORTALU O HISTORII

Oficjalna inauguracja portalu Polska Hekatomba odbyła się trzy lata temu. Portal powstał z oddolnej inicjatywy gdyńskiego Stowarzyszenia Polska Hekatomba. Jego twórcy opisują zbrodnie popełnione przez okupantów na polskich obywatelach w czasie II wojny światowej. Misją portalu jest zachowanie pamięci o polskich ofiarach II wojny światowej, oddanie im należnego szacunku oraz upowszechnianie wiedzy o zbrodniach dokonanych na Polakach.

Od czerwca 2022 r. portal należy do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W gmachu muzeum odbyła się prezentacja nowej strony internetowej oraz powołanie Rady Doradczo-Konsultacyjnej Portalu.

– Jako historycy opieramy się na źródłach, badaniach i to, co wiemy o II wojnie światowej, kieruje nasze myślenie do stwierdzenia, że nie było w dziejach Polski innego, równie krwawego doświadczenia, jak to, przez które przeszło 35 mln obywateli w latach 1939 – 1945 – mówił dyrektor muzeum dr hab. Grzegorz Berendt.

– Koncentrujemy się na naszych obywatelach, ale mamy też świadomość, że okupanci, ale szczególnie okupant niemiecki, zmienili teren Rzeczypospolitej w miejsce kaźni dla milionów obywateli innych państw przywiezionych na teren naszego kraju w graniach sprzed 1 września 1939 roku – podkreślił.

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku/muzeum1939.pl)

DO CZEGO SŁUŻY PORTAL POLSKA HEKATOMBA?

Portal – jak podają jego autorzy – umożliwia proste dotarcie do wiedzy o zbrodniach popełnionych na polskich obywatelach podczas II wojny światowej (od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.). Ramy geograficzne portalu wyznaczają granice II RP wraz z terytorium Wolnego Miasta Gdańska obowiązujące 31 sierpnia 1939 r.

Do informacji dotyczących poszczególnych miejsc zbrodni dotrzeć można poprzez interaktywną mapę z podziałem na poszczególne województwa II RP (stan na 31 sierpnia 1939 r.) oraz rejestr zbrodni uporządkowanych chronologicznie.

Dyrektor Berendt dodał, że jeżeli w dziejach społecznych są wydarzenia bezprecedensowe, to one wymagają naszej uwagi. – Osób zajmujących się historią, jak i tych, którzy dzięki swoim umiejętnościom są w stanie sprawić, że informacja o skali i charakterze tych nadzwyczajnych wydarzeń osiąga jak największe „osiągi” – stwierdził i dodał, że wtedy ich praca – historyków i pasjonatów – ma sens. – Gdy setki, a w sumie niejednokrotnie wiele godzin prac poświęconych na badania tragicznych wydarzeń przyjmuje postać nie artykułu czy książki publikowanej w nakładzie 150, czy 200 egzemplarzy, ale wtedy, gdy dostęp do tych owoców naszej pracy mogą mieć setki tysięcy odbiorców – oznajmił.

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku/muzeum1939.pl)

PZEJĘCIE PORTALU PRZEZ MUEZUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dlatego właśnie dyrekcja muzeum przejęła portal od jego twórców, aby ich pracę można było kontynuować, odwołując się do wiedzy historyków zawodowo zajmujących się problemem oraz tych osób, którzy są pasjonatami historii.

W portalu, po przejęciu go przez muzeum, wprowadzono nowe materiały fotograficzne pochodzące ze zbiorów MIIWŚ głównie dotyczące Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. Zmieniono także szatę graficzną: zmianie uległo logo portalu, mapy.

Pracownik Działu Naukowego MIIWŚ Michał Bogdanowicz przypomniał, że Polska hekatomba to zbiorowe doświadczenie cierpienia, wyniszczenia, zniszczenia materialnego i duchowego, fizycznej likwidacji obywateli polskich oraz unicestwienia państwa polskiego w latach II wojny światowej wynikające z działalności wyznawców ówczesnych ideologii totalitarnych i nacjonalistycznych, antypolskiej ideologii oraz przeciwników państwa polskiego i jego obywateli. – Podstawę tej definicji stanowią: teoria zbrodni przeciwko ludzkości Herscha Lauterpachta (prawnika pochodzenia polsko-żydowskiego, znawcy międzynarodowego prawa karnego, współtwórcy Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze) oraz definicja zbrodni wojennej – mówił.

NOMINACJE DO RADY DORADCZO-KONSULTACYJNEJ PORTALU

W trakcie prezentacji nowej osłony portalu wręczono nominacje do Rady Doradczo-Konsultacyjnej Portalu. Otrzymali je: mec. Maciej Adamczyk, dr Mateusz Kubicki, dr Marcin Owsiński, dr Adam Pleskaczyński, dr hab. Piotr Semków, prof. AMW, Tomasz Stachura oraz dr hab. Daniel Wicenty.

Do zadań Rady należy: ustalanie kierunków rozwoju portalu, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad portalem oraz udzielanie wsparcia doradczego zespołowi kierującemu portalem.

Portal dostępny jest >>>TUTAJ<<<.

PAP/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj