Studenci i pracownicy wskażą, jak ulepszyć uczelnie. Pomoże Akademicki Budżet Obywatelski

(Fot. Radio Gdańsk/Sebastian Kwiatkowski, Roman Jocher)

Po raz kolejny studenci i pracownicy pokażą, w jaki sposób ulepszyć uczelnie. Od 23 października mogą głosować na projekty zgłoszone w drugiej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Do wydania jest 200 tysięcy złotych.

W poniedziałek, 24 października rozpoczęło się również przyjmowanie propozycji projektów w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. W tym roku do wykorzystania jest 600 tysięcy złotych.

– Politechnika Gdańska jako pierwsza uczelnia w Polsce wyszła z tego typu inicjatywą, a teraz rozpoczynamy jej ósmą edycję. Nasi studenci i pracownicy mają w tym roku do rozdysponowania aż 600 tysięcy złotych. Obecnie trwa etap zgłaszania, a środki można przeznaczyć na rozmaite projekty. Najbardziej zachęcamy do nadsyłania „zielonych” i proekologicznych inicjatyw, bowiem zgodnie z regulaminem akcji do realizacji wybrany musi zostać co najmniej jeden projekt wpisujący się w plan klimatyczny uczelni – zaznacza Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

W POPRZEDNICH LATACH

Jak dodaje Dzwonnik, prośrodowiskowe pomysły pojawiały się już w latach ubiegłych – było to między innymi zainstalowanie fotowoltaiki na dachach wybranych budynków, montaż zewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, posadzenie nowych drzew i krzewów owocowych oraz zasianie łąki kwietnej.

– W innych obszarach wśród zwycięskich projektów mieliśmy na przykład utworzenie studenckich stref relaksu czy przestrzeni coworkingowych. Gorąco zachęcamy naszą społeczność akademicką do zaangażowania się w tegoroczną inicjatywę – podkreśla Dzwonnik.

Pracownicy i studenci mogą przesyłać swoje pomysły od 23 października do 6 listopada, godziny 12:00 za pomocą formularza dostępnego na stronie Budżetu Obywatelskiego.

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Akcja trwa również na Uniwersytecie Gdańskim. – Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, w skrócie ABO UG to nowa inicjatywa w formie konkursu, powołana do życia przez władze uczelni w zeszłym roku. Projekt jest zatem realizowany po raz drugi. Jego założeniem było oddanie społeczności akademickiej możliwości współdecydowania o rozwoju naszej uczelni w wymiarze infrastrukturalnym, przy realizacji niewielkich zadań inwestycyjnych – wskazuje Piotr Szpajer, przedstawiciel uniwersytetu.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszono łącznie 33 pomysły, w tym 22 projekty pracownicze oraz 11 studenckich. Do etapu głosowania komisja konkursowa zakwalifikowała ostatecznie 27 z nich – 18 w puli projektów pracowniczych i dziewięć pomysłów studenckich.

– W gronie projektów dopuszczonych przez komisję konkursową do głosowania znalazły się ponownie popularne w pierwszej edycji konkursu strefy do pracy, relaksu i wypoczynku zlokalizowane wewnątrz obiektów uniwersyteckich, ale również zewnętrzne przestrzenie wypoczynkowe, a także projekty związane z rozwojem infrastruktury rowerowej, w tym stacja naprawcza i stojaki rowerowe, projekty „zielone” i pomysły związane z doposażeniem sal wykładowych w sprzęt nagłaśniający czy nowe monitory projekcyjne, a nawet pomysł utworzenia multimedialnego vlogowo-podcastowego studia nagraniowego czy wyposażenia obiektów uczelnianych w budki akustyczne – wylicza Szpajer.

ZASADY

Głosowanie w drugiej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do 30 października, godziny 23:59. Odbywa się w panelu do głosowania.

Jak dodaje Szpajer, każdy pracownik Uniwersytetu Gdańskiego ma możliwość oddania głosu na maksymalnie trzy projekty z puli projektów pracowniczych. Każdy student i doktorant również może wybrać maksymalnie trzy projekty z listy projektów studenckich. Osoby, które w momencie głosowania są zarówno pracownikami, jak i studentami lub doktorantami uczelni, mogą zagłosować w obu kategoriach (logując się do Portalu Pracownika, wybierają maksymalnie trzy projekty z listy pracowniczych, a po zalogowaniu się do Portalu Studenta mogą wybrać maksymalnie tyle samo z puli studenckich).

Marta Włodarczyk/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj