Dr Marek Szymaniak został mianowany dyrektorem gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

(Fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Od 14 listopada 2023 roku, decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego, funkcję dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku będzie pełnił dr Marek Szymaniak. Zastąpił w tej roli Karola Piskorskiego.

Dr Marek Szymaniak ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2006 r. rozpoczął pracę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Od 2010 r. piastował tam stanowisko kierownika zespołu naukowo-edukacyjnego. W 2016 r. rozpoczął realizację zajęć w Zakładzie Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od 1 lipca 2017 r. pełnił funkcję kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, był również przewodniczącym zespołu ds. ewaluacji wystawy głównej odpowiedzialnym za realizację zmian i uzupełnień wystawy stałej tej placówki oraz kierownika pionu wydawniczego. W 2020 r. został kierownikiem działu naukowo-edukacyjnego MIIWŚ.

W październiku 2021 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora MIIWŚ ds. naukowych. Od lutego 2023 r. jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN. 8 września 2023 r. został członkiem Komisji Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Od 2022 r. jest przewodniczącym Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

oprac. kł

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj