Blisko 150 przestępstw dziennie popełniano na Pomorzu w ubiegłym roku

(Fot. policja.gov.pl)

Podczas dwunastu miesięcy doszło do 54 071 przestępstw. Choć wydaje się to ogromną liczbą, to jest to i tak o 1397 mniej niż w 2022 roku. Pomorscy policjanci właśnie podsumowali ubiegły rok.

W minionym roku każdej doby na ulicach województwa pomorskiego pełniło służbę średnio 1,4 tys. policjantów służby patrolowo-interwencyjnej, dzielnicowej i wywiadowczej oraz 250 policjantów ruchu drogowego. Policjanci tych pionów zatrzymali 6456 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, przeprowadzili blisko pół miliona interwencji, wylegitymowali blisko 900 tys. osób i zareagowali na około 163 tysiące wykroczeń.

NIECO WIĘKSZA WYKRYWALNOŚĆ PRZESTĘPSTW

W kategorii wykrywalności przestępczości ogółem odnotowano ponad 3 proc. wzrost. W kategorii przestępczości kryminalnej natomiast 6 proc. wzrost wykrywalności. W kategorii przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, wykrywalność wzrosła o 5 proc.

Odnotowano także spadek dynamiki przestępczości w kategorii przestępstw kryminalnych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Zmalała ilość bójek i pobić, rozbojów, kradzieży i kradzieży z włamaniem i w tej kategorii było o 72 przestępstwa mniej niż w roku poprzedzającym.

Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości ponad 61,6 mln zł na poczet przyszłych kar.

WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

Na terenie garnizonu pomorskiego zauważalny jest wysoki poziom w walce z przestępczością narkotykową, odnotowano 2766 przestępstw stwierdzonych. Pomorscy policjanci w minionym roku zabezpieczyli ponad 700 kilogramów różnych środków odurzających. Z kolei policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku w ubiegłym roku w ramach realizacji ośmiu spraw, zabezpieczyli blisko 208 kilogramów środków odurzających, udaremnili trzy przemyty narkotyków do innych krajów oraz zlikwidowali dwa laboratoria narkotykowe.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE I PROFILAKTYCZNE

Policjanci zajmujący się prewencją i profilaktyką społeczną zorganizowali i przeprowadzili 72 debaty społeczne z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Podczas debat poruszano tematykę dotyczącą między innymi bezpieczeństwa seniorów, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberzagrożeń.

Ponadto w 2023 roku policjanci prewencji w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” zrealizowali 437 przedsięwzięć m.in. spotkań z młodzieżą, seniorami np. w zakresie bezpieczeństwa osobistego, uzależnień, przestępstw z nienawiści, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. Podczas spotkań uświadamiali o zagrożeniach i edukowali jak zapobiec przestępstwu oraz w jaki sposób należy postępować, gdy padnie się jego ofiarą. W spotkaniach wzięło blisko 10,5 tysiąca osób.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

Z kolei podczas wakacji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” policjanci przeprowadzili spotkania z ponad ośmioma tysiącami osób. Z uwagi na zagrożenie przestępczością najstarszych mieszkańców naszego województwa m.in. oszustw, kradzieży, funkcjonariusze przeprowadzili blisko dwa tysiące spotkań z seniorami, podczas których wskazywali im jak dbać o własne bezpieczeństwo, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, w spotkaniach uczestniczyło ponad 25,5 tysiąca najstarszych mieszkańców naszego województwa.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W minionym roku spadła zarówno ilość wypadków drogowych, liczba osób rannych w ich wyniku, jak również liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych.

W 2023 roku doszło do 1560 wypadków drogowych, w wyniku których 1839 osoby zostały ranne, 109 osób zmarło. Policjanci w ciągu minionego roku przeprowadzili blisko 700 tysięcy badań na zawartość alkoholu w organizmie, zatrzymali 3602 nietrzeźwych kierujących. Do największej liczby zdarzeń w 2023 roku doszło w miesiącach letnich. Głównymi przyczynami wypadków były w kolejności: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (21,93 proc.  wypadków), niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (21,73 proc. wypadków), nieudzielenie pierwszeństwa pieszym (15,77 proc. wypadków).

W obszarze bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, rok 2023 przyniósł spadek liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych, pomimo wzrostu wypadków z ich udziałem. W garnizonie pomorskim w minionym roku policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu 363 wypadków (o 26 więcej niż w 2022 roku), w wyniku których rannych zostało 354 pieszych (o 32 więcej niż w roku 2022), a śmierć poniosło 18 pieszych, o 6 osób mniej niż w roku 2022.

POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH

Bardzo ważnym elementem pracy policjantów w minionym roku była kwestia poszukiwań osób zaginionych, których życie i zdrowie było zagrożone. Decyzją komendantów poszczególnych jednostek, na których terenie zaginęły osoby, wszczęto 191 alarmów. W ubiegłym roku do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Gdańsku trafiło łącznie prawie 1,2 tys. zgłoszeń zaginięć, w tym ponad 300 policjanci zakwalifikowali jako poziom I, czyli dotyczący bezpośredniego i realnego zagrożenia życia i zdrowia osoby. W takim przypadku niezbędne są natychmiastowe i szeroko zakrojone działania, wykorzystując przy tym wszystkie możliwe siły i środki aby skutecznie ratować zaginioną osobę. Do prowadzenia poszukiwań, policjanci wykorzystywali specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolone w tropieniu psy, przeczesywali teren za pomocą dronów oraz kamer termowizyjnych.

Pomorscy policjanci na terenie województwa pomorskiego oraz całego kraju w 2023 roku odnaleźli również 1630 osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, poszukiwanych listami gończymi.

opr. raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj