Podpisano umowy na modernizację Nabrzeży Rudowego i Bytomskiego w Porcie Gdańsk

(Fot. Port Gdańsk)

Prezes Portu Gdańsk podpisał dwie umowy z PORR S.A. na modernizację Nabrzeży Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 metrów.

Inwestycja jest częścią większego projektu, który został dofinansowany z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

PRZEBUDOWANE ZOSTANĄ ŁĄCZNIE 4 NABRZEŻA

Na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T” Unia Europejska przekazała dotację w wysokości blisko 100 mln euro. Przewiduje on przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego o łącznej długości 1916 m wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na pierwszy ogień idą dwa nabrzeża: Bytomskie, zlokalizowane wzdłuż Kanału Portowego i Rudowe, znajdujące się w Basenie Górniczym. Kolejne nabrzeża będą modernizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł – na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niepełna 2 lat.

MOŻLIWA OBSŁUGA WIĘKSZYCH JEDNOSTEK

– Są to już wiekowe i wyeksploatowane konstrukcje. Nabrzeże Rudowe zbudowano ponad 80 lat temu. Przechodziło jedynie doraźne remonty. Z uwagi na zły stan techniczny, w 2019 roku. część nabrzeża została wyłączona z obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Nieco młodsze jest Nabrzeże Bytomskie. W części płytowej, która jest obecnie eksploatowana, zostało wybudowane prawie 60 lat temu – wyjaśnia Stefan Rudnik, dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

– Wykonanie robót pogłębiarskich i zwiększenie głębokości przy nabrzeżach otwiera możliwości obsługi większych niż dotychczas jednostek przy tych obiektach, co z kolei może przełożyć się na wolumen przeładunkowy – dodaje.

WIĘKSZA NOŚNOŚĆ NABRZEŻA RUDOWEGO

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III, która niebawem się rozpocznie, obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

– Nabrzeże będzie miało większą nośność, ma być dostosowane do prowadzenia przeładunków największymi urządzeniami samojezdnymi typu LHM 550 i Mantsinen 300. Dzięki pogłębieniu części basenu, będą mogły tu cumować statki o zanurzeniu maksymalnym do 10,60 m i nośności do 35.000 DWT) – mówi Artur Dziambor, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

PRZEBUDOWA KONIECZNA ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY

W przeciwieństwie do Rudowego, Nabrzeże Bytomskie jest obecnie wykorzystywane do obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Z uwagi na niezadowalający stan techniczny istniejącej części płytowej nabrzeża, oraz by umożliwić cumowanie jednostek o większych parametrach, ZMPG podjął decyzję o jego przebudowie. Modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m.

Dzięki temu zadaniu, nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego. Nowe Nabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. W wyniku prac czerpalnych będą mogły tu cumować statki o nośności do 7.000 DWT i długości 120 m. Możliwe też będzie dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o nośności do 15.000 DWT i długości 145 m po usunięciu dalby i pomostu komunikacyjnego istniejącego dalbowego stanowiska przeładunkowego.

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju – tzw. OPS.

W ciągu ostatnich 3 lat, Port Gdańsk zakończył dwie kluczowe inwestycje, również dofinansowane z programów unijnych. W Porcie Wewnętrznym został pogłębiony tor wodny na długości 7 km i zmodernizowano 5 km nabrzeży. Z kolei w Porcie Zewnętrznym rozbudowano układ drogowo-kolejowy. W ramach tego zadania powstało 7 km dróg, 10 km torów oraz 4 nowe wiadukty. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 700 mln zł.

mat. pras./ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj