Żeby praca była godna, przede wszystkim musi być bezpieczna. Nowy projekt NSZZ „Solidarność”

(Fot. Radio Gdańsk)

W przypadku BHP istotne znaczenie ma świadomość społeczna. Często przepisy postrzegane są zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników jako coś zbędnego, utrudniającego życie. Tymczasem znajomość, a przede wszystkim przestrzeganie tych zasad wpływa na zmniejszenie liczby wypadków, a także na rozwój danej firmy. Nowy projekt NSZZ „Solidarność” – „Godna praca to bezpieczna praca” – ma zwiększyć świadomość pracowników w tym zakresie.

Ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa pracy spełnia społeczna inspekcja pracy.

– Projekt kierowany jest do społecznych inspektorów pracy, a także do kandydatów na to stanowisko oraz przewodniczących organizacji związkowych. Społeczna inspekcja pracy jest pod nadzorem organizacji związkowych, działających w danym zakładzie pracy. Projekt jest realizowany we współpracy z norweskimi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, co jest o tyle istotne, że chodzi o poznanie norweskich standardów, ale też dobrych praktyk, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co może przyczynić się tylko do polepszenia bezpieczeństwa pracy w Polsce, nie mówiąc już o tym, że gdyby w naszym kraju były stosowane takie standardy, jakie są w Norwegii, to pewnie wypadkowość w pracy, ale także choroby zawodowe, byłyby na zdecydowanie niższym poziomie niż w tej chwili. Miejmy nadzieję, że ten projekt w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy sytuacji pracowniczej – wyjaśnia Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– W jego ramach przeszkoliliśmy już 150 osób w zakresie przepisów, związanych ze społeczną inspekcją pracy, BHP i prawem pracy. Szkolenia są bardzo ciekawe, a prowadzą je praktycy, czyli inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Są też oparte o bardzo konkretne przypadki. Konfrontacja z rozwiązaniami, jakie są stosowane w Norwegii, otwiera horyzonty i pokazuje, jak może być, chociaż trzeba przyznać, że coraz więcej podmiotów gospodarczych w Polsce funkcjonuje już przy wysokim standardzie bezpieczeństwa, stosując europejskie normy, bardzo często dlatego, że funkcjonują z kontrahentami właśnie ze Skandynawii. Oni wymagają stosowania tych standardów. Dlatego im prędzej je poznamy i zaczniemy wdrażać, im prędzej strona pracownicza się do nich przygotuje, tym lepiej, a przede wszystkim bezpieczniej będzie się nam wszystkim funkcjonowało – dodaje Dośla.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną, pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Społeczny inspektor pracy zajmuje się również ochroną uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Tę funkcję może pełnić pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają związki zawodowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Posłuchaj audycji:

MarWer

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj