„Dostępny Uniwersytet Gdański”. Jak uczelnia wspiera niepełnosprawnych studentów i pracowników?

(Fot. Radio Gdańsk/Joanna Matuszewska)

O dostępności uczelni dla niepełnosprawnych Joanna Matuszewska rozmawiała w audycji „Więcej Serca i Mniej Barier” z Justyną Rogowską, pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczką projektu „Dostępny Uniwersytet Gdański”, oraz Iwoną Piotrowską z Biura do spraw Osób z Niepełnosprawnością w uczelni.

Justyna Rogowska podkreślała, że obecnie sytuacja niepełnosprawnych studentów jest dobra. – Myślę, że na chwilę obecną praca, czy studiowanie osób z niepełnosprawnościami, zarówno doktorantów, jak i studentów, nie stanowi bariery technicznej w zakresie dostępności, ani samego klimatu na uczelni. Na pewno mówią o tym też same statystyki. Na Uniwersytecie Gdańskim mamy 439 studentów z niepełnosprawnościami; to osoby, które dysponują orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – zaznaczała, dodając, że na uczelni spotkamy też wielu studentów posługujących się innymi zaświadczeniami.

Z kolei Iwona Piotrowska wskazywała na rolę szkoleń prowadzonych na uczelni. – W ramach projektu mamy zrealizowane szkolenia dla kadry dydaktycznej, ale też administracyjnej, między innymi tej, która zasiada w dziekanatach. Zostało tu przeszkolonych bardzo wielu pracowników. Te osoby poszerzyły swoje kompetencje, między innymi komunikacyjne, bo wiemy, że właśnie panie z dziekanatu często są na tak zwanej pierwszej linii, więc to wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji i warsztatowe potraktowanie szkolenia jest tutaj bardzo potrzebne – wyjaśniała.

Posłuchaj całej audycji:

MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj