Jakie są obowiązki stron podczas kupna-sprzedaży samochodu?

(fot. Freepik)

Zarówno sprzedawca, jak i nabywca samochodu używanego mają na etapie zawierania transakcji określone prawa i obowiązki, o których powinni pamiętać. Obowiązujące przepisy stale się zmieniają, a to oznacza, że w interesie obu stron jest zapoznanie się z aktualnym prawem. Zwłaszcza, że zakup lub sprzedaż pojazdu niesie za sobą pewne obowiązki po obu stronach. W tym artykule powiemy o najważniejszych obowiązkach sprzedawcy oraz nabywcy pojazdu.

PRAWIDŁOWO SPISANA UMOWA TO ABSOLUTNA PODSTAWA

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się więcej na temat tego, jak powinna wyglądać dobrze spisana umowa kupna-sprzedaży pojazdu. To bardzo ważne, ponieważ zabezpiecza ona interesy obu stron. W Internecie łatwo znaleźć aktualne wzory takich umów, ale zawsze warto zapoznać się dodatkowo z poradnikiem, w którym można przeczytać o aktualnie obowiązujących przepisach. Zwłaszcza o prawie rękojmi, która obowiązuje przez okres 2 lat. Do najważniejszych informacji w umowie zaliczamy: dane osobowe sprzedającego i kupującego, szczegółowe informacje o samochodzie, wartość samochodu (liczbowo i słownie) oraz datę i miejsce zawarcia umowy.

JAKIE OBOWIĄZKI POSIADA OSOBA SPRZEDAJĄCA SAMOCHÓD?

Sprzedawca jest zobowiązany poinformować nabywcę o wszelkich wadach i usterkach. W innym razie, nabywca przez 2 lata może skorzystać z prawa rękojmi i oddać samochód, domagając się zwrotu pieniędzy. Po zawarciu transakcji, sprzedający powinien poinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu. Następnie należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, dzięki czemu, aktualnie obowiązująca polisa nie zostanie przedłużona, a dane posiadacza zostaną zaktualizowane. Jeśli nabywca planuje zakup nowej polisy, wówczas sprzedający ma prawo ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

JAKIE OBOWIĄZKI POSIADA NABYWCA AUTA?

Nabywca w pierwszej kolejności powinien zadbać o polisę ubezpieczeniową. Może zostać przy obecnej polisie – ale często wiąże się to z rekalkulacją składki i koniecznością dopłaty – lub wykupić nową polisę. Następnie należy udać się do wydziału komunikacji celem zarejestrowania pojazdu. To tutaj zaktualizowane zostaną wszystkie dane o posiadaczu pojazdu, a ponadto otrzyma on nowe tablice rejestracyjne. Bardzo ważnym obowiązkiem nabywcy jest także zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli pojazd został zakupiony od osoby fizycznej. Podatek wynosi 2% wartości pojazdu i trzeba go zapłacić w przeciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta.

JAK SPORZĄDZIĆ DOBRĄ UMOWĘ KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU?

Kupno-sprzedaż samochodu to wbrew pozorom bardzo odpowiedzialny proces, w którym trzeba zadbać o szereg formalności, aby później uniknąć problemów i dodatkowych kosztów. Interesy obu stron w dużej mierze reguluje umowa kupna sprzedaży pojazdu. Powinna ona zostać spisana zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem – warto pamiętać o tym, że z roku na rok wprowadzane są kolejne zmiany, a co za tym idzie, zmienia się także kształt umowy. W ostatnich latach szczególnie istotną zmianą jest wprowadzenie rękojmi na okres 2 lat. Daje ona prawo zwrócenia używanego samochodu poprzedniemu właścicielowi i odzyskania pieniędzy w przypadku wykrycia wady lub usterki, o której sprzedawca nie poinformował w momencie sprzedaży. Dlatego też przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży auta obie strony powinny poczytać o tym, na co należy zwrócić uwagę.

artykuł sponsorowany

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj