Jak uzupełnić brakujące zęby?

(fot. mat. sponsorowane)

Braki zębowe wymagają uzupełnienia nie tylko ze względów estetycznych, ale i zdrowotnych. Mogą doprowadzić m.in. do rozchwiania sąsiednich zębów, wad zgryzu i wymowy, a nawet zapadnięcia się policzków. Sprawdź, w jaki sposób można uzupełnić brakujące zęby.

Implanty zębowe

Implant zębowy to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie, zachowuje się bowiem jak prawdziwy ząb. Wykonany z tytanu implant umieszcza się w kości żuchwy/szczęki. Jego zadaniem jest zastąpienie korzenia zęba. Okres zrastania się implantu z kością trwa od 6 tygodni do kilku miesięcy. Następnie osadza się na nim koronę, która idealnie odwzorowuje ząb. Implant zęba nie wiąże się z koniecznością ingerencji w sąsiednie uzębienie. W szczególnych przypadkach wymagany jest zabieg augmentacji kości, czyli jej odbudowy. Implanty można zastosować zarówno przy braku jednego, jak i kilku zębów.

Mosty protetyczne

Most protetyczny to wypełnienie, na które można się zdecydować w przypadku braku jednego lub kilku zębów. Wymaga jednak posiadania przez pacjenta zębów filarowych w bardzo dobrej kondycji, na nich bowiem osadzony będzie most. Zęby filarowe muszą być w pełni zdrowe i mocne. To na nich skupiać się będą obciążenia związane z użytkowaniem mostu. Gdy pacjent nie ma zębów nadających się na filar, można rozważyć wkład koronowo-korzeniowy. Ze względu na rozmieszczenie filarów mostu dokonano ich podziału na dwubrzeżne – dwa filary i przęsła między nimi, jednobrzeżne – na jednym filarze, dwubrzeżno-jednobrzeżne – kombinacja wyżej wymienionych rodzajów. Dostępne są mosty protetyczne z różnych materiałów, w tym m.in. pełnoceramiczne, porcelanowe, adhezyjne kompozytowe. Ze względu na umiejscowienie w łuku zębowym wyróżnia się mosty przednie, boczne, przednio-boczne i okrężne (w odcinku przednim i obu bocznych).

Proteza ruchoma

Proteza ruchoma to jedno z najtańszych rozwiązań uzupełnienia braków zębowych. Jak sama nazwa wskazuje, można je wyjmować z ust. Wyróżnia się wśród nich protezy osiadające i nieosiadające. Te pierwsze przenoszą siły żucia na błonę śluzową, a ta na kość. Dodatkowo opierają się o część podniebienia lub obszaru pod językiem. Protezy nieosiadające, zwane również szkieletowymi, opierają się na zębach naturalnych, a kiedy pacjent ich nie posiada, to wszczepiane są implanty zębowe, na których proteza znajdzie oparcie. Rozwiązania te wybierane w przypadku licznych braków zębów.

Licówki, korony, wkłady

Licówki to cienkie listewki z akrylu, kompozytu lub porcelany, które mocuje się od strony zewnętrznej na spreparowany ząb. Stosowane są w przypadku m.in. wyszczerbienia, głębokich przebarwień, pęknięcia. Można określić je jako dodatkową warstwę zastępującą szkliwo. Korona zęba to stałe uzupełnienie protetyczne, które można zastosować w przypadku utraty lub ukruszenia, złamania, przebarwienie zęba. Korony są też zakładane na implant zęba. W zależności od stopnia, w jakim pokrywają zęba, mogą być częściowe, osłaniające i całkowite. Wkład koronowo-korzeniowy to rodzaj stałego uzupełnienia protetycznego. Rozwiązanie to stosuje się w uprzednio wyleczonym kanale korzeniowym. Służy do wzmocnienia zębów mocno zniszczonych, gdy można uratować jedynie korzeń. Jak już wspomniano, odbudowany w ten sposób ząb może posłużyć do późniejszego osadzenia mostu.

artykuł sponsorowany

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj