Niepełnosprawność

Więcej serca i mniej barier

„Dostępny Uniwersytet Gdański”. Jak uczelnia wspiera niepełnosprawnych studentów i pracowników?

O dostępności uczelni dla niepełnosprawnych Joanna Matuszewska rozmawiała w audycji „Więcej Serca i Mniej Barier” z Justyną Rogowską, pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczką projektu „Dostępny Uniwersytet Gdański”, oraz Iwoną Piotrowską z Biura do spraw Osób z Niepełnosprawnością w uczelni.

Więcej serca i mniej barier

Debata o prawach i medialnym wizerunku osób z niepełnosprawnościami na pomorskim konwencie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego organizowany jest VII Pomorski Konwent Regionalnego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „10 lat po ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – i co dalej…”. I właśnie nad tym „co dalej?” zastanawiano się w audycji „Więcej Serca i Mniej Barier”.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj