prawa pracownika

Głos Pracownika

Kompetencje Społecznego Inspektora Pracy [GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA]

Stoi na straży bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz reprezentuje interesy pracowników jako strony słabszej. Mowa o Społecznym Inspektorze Pracy, który  jest uprawniony do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a w składzie zespołów powypadkowych staje się przeciwwagą

Pomorskie firmy chcą zatrudnić więcej pracowników. Niektóre biura myślą o powrocie do pracy stacjonarnej

Tym razem sprawdzamy, czy na Pomorzu jest więcej firm, które chcą zwalniać, czy zatrudniać pracowników. Odpowiadamy na pytanie, czy na wykonywanie pracy zdalnej, ale nie w swoim domu, musi zgodzić się pracodawca. Tłumaczymy również, w jaki sposób pracodawcy powinni zorganizować pracę pracownikom biurowym w obostrzeniach epidemiologicznych.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj