Czy na pewno jesteś ubezpieczony? W ten sposób możesz to sprawdzić [PORADNIK]

Czasem możemy mieć wątpliwości, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczenia i czy opłaca za nas pełne składki. Możemy to sprawdzić w ZUS – przez Internet lub w czasie jednej wizyty.

Pracodawca opłaca składki za wszystkich pracowników łącznie. Nie ustalimy więc, czy opłaca konkretnie nasze składki. Możemy natomiast sprawdzić czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia, od jakiej kwoty i czy nasz pracodawca regularnie przekazuje miesięczne raporty.

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI

Najłatwiej mogą to zrobić użytkownicy Platformy Usług Elektronicznych (PUE), którzy pod adresem www.pue.zus.pl w każdej chwili, mogą sprawdzać stan swojego konta.

Informacji w sprawie naszego ubezpieczenia, możemy również zasięgnąć odwiedzając osobiście jednostkę ZUS. Tam zazwyczaj uzyskamy je od ręki. Jeżeli chcemy otrzymać pisemną odpowiedź, powinniśmy wystąpić z wnioskiem na formularzu ZUS ZZU (dostępny w jednostkach ZUS i na stronie www.zus.pl).

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek przekazać nam na piśmie – lub za naszą zgodą w formie elektronicznej – informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych za rok ubiegły do 28 lutego roku następnego. Jeżeli uważamy, że dane w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym, w ciągu trzech miesięcy od jej otrzymania możemy złożyć do pracodawcy wniosek o ich sprostowanie. Jeśli pracodawca w ciągu miesiąca nie uwzględni reklamacji, na nasz wniosek sprawę rozstrzygnie ZUS.

LIST Z ZUS

Stan swojego konta w ZUS możemy również odczytać z tzw. Listu z ZUS, czyli „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”, którą do końca sierpnia każdego roku ZUS wysyła do swoich klientów. Otrzymują ją wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. posiadające konto w ZUS, na które odprowadzono przynajmniej jedną składkę. Dzieje się tak nawet jeżeli obecnie są ubezpieczone w innym niż powszechny system ubezpieczenia społecznego lub w ogóle nie są ubezpieczone.

mili

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj