Ten remont był prawdziwą zmorą kierowców w Trójmieście. Jest dobra wiadomość z Sopotu

Zakończył się pierwszy etap remontu wiaduktu kolejowego w ciągu al. Niepodległości w Sopocie. Dodać gazu będą zatem mogli kierowcy, którzy dotąd stawali w korkach tworzących się pomiędzy ulicami Haffnera i Wejherowską. Do użytku zostaną też oddane dwa nowe ronda w Sopocie Kamiennym Potoku – Dobiegają końca prace drogowe, które w ostatnich tygodniach wpłynęły znacząco na płynność jazdy aut w Sopocie. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i wszystkim użytkownikom dróg za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że wykonane remonty znacząco poprawią komfort jazdy. Niestety nie da się tego zrobić bez chwilowych niedogodności – mówi Anna Dyksińska z Urzędu Miasta w Sopocie.

RONDA PRZEJEZDNE, CO NIE ZNACZY, ŻE UKOŃCZONE

Na godzinę 16 zaplanowano zakończenie prac bitumicznych w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowskiej i Obodrzyców oraz Kraszewskiego, gdzie budowane są dwa ronda. Budowane, bo poza oddaną już jezdnią, zbudować trzeba jeszcze chodniki i ścieżkę rowerowa.

Prace trwają od 30 lipca. Inwestycja o wartości 11 mln zł powinna zakończyć się (jako całość) do marca 2019 roku.
– Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne LED, wykonane będą nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych. Projekt przewiduje utworzenie dużego zakresu terenów zieleni przyulicznej, w tym posadzenie 46 drzew. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i usprawni organizację ruchu w tym rejonie – mówi Anna Dyksińska.

WIADUKT NAD TORAMI – KONIEC KORKÓW?

Od środy rano przywrócono stałą organizacji ruchu na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu al. Niepodległości, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską. To koniec pierwszego etapu prac, które zaczęły się 26 września.

– Gruntowna modernizacja wiaduktu podyktowana była głównie względami bezpieczeństwa. Poprzedni remont kapitalny przeprowadzony był w 1997 roku. Stan wiaduktu nie jest zadowalający. Przede wszystkim występują usterki na części dylatacyjnej, co powoduje przesiąkanie wody do dolnej, nośnej części wiaduktu – mówi Anna Dyksińska.

Drugi etap remontu (druga nitka) przewidziany jest w 2019 roku. Koszt tego etapu gruntownego remontu to 1 916 395,35 zł. Na kwotę składa się dokumentacja techniczna, wykonanie robót oraz nadzór. Inwestycja otrzymała dofinansowanie rządowe w kwocie 500 tys. zł.

CZĘŚCIOWO PRZEJEZDNA WOSIA BUDZYSZA

Otwarto ruchu na odcinku ulicy Budzysza pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera w Sopocie. To także jednak nie koniec zakrojonych na dużą skalę prac związaną z rewitalizacją i przebudową części Sopotu obejmującej Park Północny, Park Grodowy oraz ulice: Haffnera, Powstańców Warszawy i Wosia Budzysza oraz nową ulicę o roboczej nazwie KD1.

– Blisko 11 milionów złotych pochłonie rewitalizacja i przebudowa części Sopotu. Prace w ramach tego dużego projektu polegają m.in. na przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, infrastruktury naziemnej i podziemnej, oświetlenia oraz modernizacji nawierzchni ulic: Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy – mówi Anna Dyksińska.

Oba projekty (rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową koryta Potoku Grodowego) uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość prac wraz z odbiorami powinna się zakończyć do czerwca 2019 roku.

 Piotr Puchalski

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj