W Gdańsku utworzono Miejski System Interwencji Kryzysowej. Ma pomagać mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych

25 organizacji, zajmujących się pomocą socjalną, psychologiczną i zdrowotną, utworzyło w Gdańsku Miejski System Interwencji Kryzysowej. Koordynuje go Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Porozumienie o współpracy zostało zawarte w piątek 6 września w urzędzie miejskim. Z ramienia władz Gdańska podpisał je Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska do spraw edukacji i usług społecznych.

 
Prace nad systemem trwały od kilku miesięcy. Jego głównym celem jest podniesienie skuteczności działań przede wszystkim we wsparciu w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej dla gdańszczan potrzebujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. – Do tego systemu należy już dziś 25 instytucji, każda wyspecjalizowana w swoich działaniach, by jak najlepiej pomóc osobom w potrzebie – mówi Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

KRYZYSY ŻYCIOWE

Aby skorzystać z pomocy systemu należy zadzwonić na jeden z dwóch numerów telefonów: 58 511 01 21 lub 58 511 01 22. Są one dostępne całodobowo. Odbierają je pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy następnie przekierowują osobę do odpowiedniej instytucji, w zależności od tego, jakiej potrzebuje pomocy. – Można zgłosić się, jeśli jesteśmy w kryzysie psychicznym, psychologicznym, ale też socjalno-bytowym. Koordynator Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie skieruje nas do odpowiedniej instytucji lub zadecyduje, że to właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie może pomóc – tłumaczy przedstawiciel urzędu miejskiego.

System działa trzyetapowo. – Po pierwsze profilaktyka, czyli zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Najważniejsze, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać. Po drugie, gdy taka sytuacja ma już miejsce, to działania interwencyjne. Trzeci etap to działania postinterwencyjne, czyli długofalowe, ukierunkowane na to, by problem rozwiązać i by nie powtarzał się więcej – mówi Dariusz Wołodźko.

Partnerzy porozumienia Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej:

1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek,
2. Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku
3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom
4. Fundacja Hospicyjna
5. Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom
6. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
7. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
8. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”
9. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
10. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
11. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
12. Gdańskie Centrum Równego Traktowania
13. Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta
14. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
15. Pomorskie Centrum Toksykologii
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
22. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
23. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
24. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
25. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Lista podmiotów zrzeszonych w ramach systemu jest otwarta. Już po podpisaniu porozumienia swój akces zgłosiły Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin oraz Gdańskie Centrum Zdrowia.

Zintegrowany system koordynujący działania pomocowe, związane z interwencją kryzysową, funkcjonować będzie na mocy Zarządzenia nr 1311/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia od 6 września br. Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej.


Rafał Mrowicki

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj