GUMed najlepszą pomorską uczelnią w rankingu „Perspektyw”. Wysoka lokata Politechniki Gdańskiej

Gdański Uniwersytet Medyczny zajął szóste miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Politechnika Gdańska znalazła się na ósmej pozycji, a Uniwersytet Gdański – na 28. Ranking Szkół Wyższych prowadzony jest od 1999 roku. Uwzględnia wszystkie polskie uczelnie, publiczne i niepubliczne, poza artystycznymi. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, w przeszłości prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 30 wskaźników. To między innymi innowacyjność, potencjał i efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycja absolwentów na rynku pracy.

GUMED I PG W „DZIESIĄTCE”

W ogólnej klasyfikacji na czele rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, za nim Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska.

Najwyżej sklasyfikowaną pomorską jednostką jest Gdański Uniwersytet Medyczny, który zajął szóste miejsce (ex aequo z Politechniką Warszawską), będąc jednocześnie najlepszą uczelnią medyczną w kraju. Na ósmej pozycji (razem z Politechniką Łódzką) sklasyfikowano Politechnikę Gdańską, co dało jej czwarte miejsce wśród uczelni technicznych.

INNE UCZELNIE NA DALSZYCH MIEJSCACH

W zestawieniu „Perspektyw” pojawia się jeszcze pięć uczelni z Pomorza. 28. pozycję (ex aequo z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu) zajął Uniwersytet Gdański. W siódmej dziesiątce sklasyfikowano gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, a w ósmej – Uniwersytet Morski w Gdyni. W rankingowej setce zmieściły się jeszcze Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

js/mrud

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj