Budżet Gdańska na 2021 rok przegłosowany. Radni PiS przeciwko podwyżkom i nieracjonalnym wydatkom

Rada Gdańska przyjęła budżet na 2021 rok. Dochody ustalono na blisko 3,8 miliarda złotych, a wydatki będą wynosić 4,3 miliarda. Deficyt wyniesie zatem ponad 0,5 miliarda. Za budżetem głosowało 22 radnych Koalicji Obywatelskiej i komitetu Wszystko Dla Gdańska, przeciw było 12 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.

– Nowy budżet obejmuje wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych, wyższe opłaty za parkingi w strefach, wyższe będą też podatki. Ze strony dochodowej chcemy, by te środki były racjonalnie wydawane. Stoimy na stanowisku, że skoro realizowane będą niektóre projekty miękkie, to potem brakuje na projekty twarde, jak kanał ulgi czy wykonanie drogi, mostu lub wiaduktu. Stąd decyzja radnych PiS, by budżetu nie popierać – mówi Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu radnych PiS w gdańskiej radzie miasta.

Radni opozycji krytykują też rosnące środki na promocję miasta. – Wzrost w roku 2021 o 300 tysięcy na kwotę 5,632 miliona złotych czy punkt dotyczący budowania tożsamości gdańszczan z 237 na 520 tysięcy – wylicza Przemysław Majewski. Radni zwracają też uwagę na, ich zdaniem, niewystarczające wydatki na gospodarkę komunalną – chodzi o remont mieszkań znajdujących się w zasobach miasta. Opozycja od początku krytykowała także dotowanie programu prokreacji, w tym programu edukacji seksualnej ZdrovveLove.

PLANOWANE DOCHODY GDAŃSKA

Na dochody miasta złoży się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1,012 mld zł. Podatki i opłaty lokalne przyniosą do budżetu 535,7 mln zł. Prognoza podatku CIT wskazuje na 100 mln zł. Z tytułu sprzedaży majątku, czyli np. miejskich działek, w budżecie miasta powinny się znaleźć 92 mln zł.

Do miejskich dochodów wliczane są także fundusze otrzymane z budżetu państwa. Są to tzw. wydatki sztywne, których samorząd nie może przeznaczyć na żaden inny cel. Na utrzymanie oświaty miasto dostanie ponad 610 mln zł, ale z kasy miejskiej dołoży na ten cel dodatkowo 604 mln zł. W obszarze społecznym, na m.in. program 500 plus z budżetu centralnego trafi do Gdańska ponad 545 mln zł.

WYDATKI W BUDŻECIE GDAŃSKA

Na komunikację miejską Gdańsk planuje wydać ok. 305 mln zł. To oznacza, że prawie 3/4 budżetu ZTM będzie pochodzić z kasy miasta, a ze sprzedaży biletów oczekuje się wpływów na poziomie 109 mln zł.

Wydatki inwestycyjne miasto planuje zamknąć na poziomie 745,6 mln zł. Wśród największych inwestycji 2021 roku są: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (87,1 mln zł), dofinansowanie budowy 217 mieszkań przez gdańskie TBS-y (60,6 mln zł), Nowa Warszawska (60,1 mln zł).

W budżecie znalazły się także pieniądze m.in. na rewitalizację dzielnic (51,7 mln zł), program przeciwpowodziowy (33,5 mln zł), węzły integracyjne przy dworcu Gdańsk Główny i Wrzeszcz (33,5 mln zł_, modernizację obiektów oświatowych (29,1 mln zł), rewaloryzację ulic Głównego Miasta (25,1 mln zł) i rozbudowę ul. Kartuskiej (19,3 mln zł).

Spore będą wydatki miasta na „janosikowe”, czyli fundusz, na który składają się bogate samorządy. Gdańsk musi oddać z tego tytułu 58,9 mln zł, czyli o 20 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

Deficyt w 2021 roku wyniesie 565,2 mln zł.

 

Aleksandra Nietopiel/UM Gdańsk/PAP/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj