Od 19 kwietnia dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli. Nie tylko te placówki przejdą na tryb stacjonarny

Od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych, choć pod pewnymi warunkami. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji do egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli również uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznych.

 

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

PRZEDSZKOLA 

Od 19 kwietnia 2021 roku zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego.

SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Od tego samego dnia będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie. Wyłącznie jednak w sytuacji, gdy z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

KWESTIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Przystępujący do egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Mogą być one prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

NAUKA ZAWODU U PRACODAWCÓW

Umożliwione będzie również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wciąż obowiązują przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych, którzy kształcą się w zawodach morskich oraz w zawodzie technik pożarnictwa.

PRAKTYKI 

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile nie ma ryzyka, że zagrożą ich zdrowiu.

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 roku.

gov.pl/mw

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj