Nie musisz przychodzić osobiście na komisariat. Zgłoś sprawę policji poprzez internetową platformę

Powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowoczesna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a policją. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem jeszcze nigdy nie było takie proste. Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do internetu. Wystarczy kilka kliknięć i można zgłosić problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wiele innych.

W dobie panującej epidemii lepiej pozostać w domu i zgłoszenie wysłać przez KMZB. W obecnej sytuacji należy maksymalnie ograniczać kontakty i wyjścia z domu. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt z policją jest maksymalnie uproszczony. Wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką i dostępem do internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko.

ŁĄCZNIE 27 KATEGORII

Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekraczanie dozwolonej prędkości, grupowanie się małoletnich oraz inne kategorie, a jest ich łącznie 27. Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Opis tekstowy może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Opcjonalnie można również dołączyć plik w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

POLICJANCI ZWERYFIKUJĄ KAŻDE ZGŁOSZENIE

Po naniesieniu zgłoszenia policjanci zajmują się jego weryfikacją. Trafia ono do jednego z ośmiu komisariatów, funkcjonujących w ramach Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Sprawą zajmą się policjanci jednostki, która obsługuje dany rejon. Zgłoszenie sprawdzą funkcjonariusze służby patrolowej albo dzielnicowi. Na miejscu zweryfikują prawdziwość zgłoszenia i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia – zmienią jego status na „potwierdzone”. Wówczas kolor naszego zgłoszenia na mapie zmieni się na czerwony. Od tego momentu policjanci rozpoczną czynności, które będą zmierzały do wyeliminowania zagrożenia.

DZIAŁANIA ZALEŻNE OD PROBLEMU

Podjęte działania będą zależeć od konkretnej sytuacji. Jeśli na przykład mamy do czynienia z przekraczaniem prędkości, na miejscu pojawiają się policjanci gdańskiej drogówki z miernikami prędkości i wideorejestratorami. Będą dyscyplinować kierujących, którzy w tym miejscu łamią przepisy i narażają innych na niebezpieczeństwo. Sam widok patrolu, niejednokrotnie działa na większość „uspokajająco” i auta wyraźnie zwalniają. Policjanci wdrażają także niejednokrotnie działania polegające na wnioskach o zmianę oznakowania lub o instalację progów zwalniających.

Wszystkie decyzje poparte są doświadczeniem mundurowych i podejmowane są po gruntownym zbadaniu danego problemu.

 

oprac. mm/KMP Gdańsk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj