Jakie organizacje i na co dostały 129 milionów złotych od samorządu? Radny województwa chce konkretnych danych

kozicki interpelacja

O szczegóły wydatkowania przez województwo 129 milionów złotych na organizacje pozarządowe pyta w interpelacji do marszałka województwa radny województwa pomorskiego Aleksander Kozicki. Jego zdaniem informacje przekazane radnym w sprawozdaniu są „zbyt lakoniczne”.

Radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego został przedłożony dokument „Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016–2020”. Dokument ten zawiera, jak mówi radny Kozicki, sumę wydatkowanych środków, nie podając jednak, komu i na jakie cele zostały przyznane.

„PRZEPŁYW PIENIĘDZY POWINIEN BYĆ TRANSPARENTNY”

– Największym problemem jest zapis mówiący o tym, że wydatkowano 129 milionów złotych, między innymi z funduszy europejskich. Poprzez Sejmik Województwa Pomorskiego te pieniądze trafiły do organizacji pozarządowych, natomiast nie ma żadnego wyszczególnienia. I to jest pewien problem, bo to są środki bardzo poważne. Ja oczywiście nikomu niczego nie zarzucam, to chciałbym zastrzec, natomiast taką informację uważam za niewystarczającą. Przepływ pieniędzy powinien być maksymalnie transparentny

„KTO, KOMU, NA CO I CZY SIĘ Z TEGO ROZLICZONO?”

Radny chce, by przedstawiono mu informacje o wszystkich środkach wydatkowanych przez samorząd w latach 2016-2020 (w tym również środków z funduszy europejskich) z uwzględnieniem działań biur i agend województwa na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi według następującego klucza:

– nazwa projektu,
– dane organizacji, które były partnerem w projekcie,
– okres realizacji,
– cele projektu,
– kwota przekazana do organizacji pozarządowej lub organizacji pozarządowych w ramach partnerstwa przez samorząd województwa pomorskiego w danym projekcie,
– rozliczenie finansowe i merytoryczna ocena realizacji projektów.

Marszałek województwa ma na odpowiedź 14 dni od daty wpłynięcia pisma do jego biura.

 

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj