Rektor GUMedu członkiem Krajowej Rady do spraw Kardiologii. Powołanie otrzymał od ministra zdrowia

Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed został jednym z członków Krajowej Rady do spraw Kardiologii, którą powołał 10 maja br. minister zdrowia Adam Niedzielski. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, a jego zastępcą Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy m.in.: monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, a także opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

Ponadto grono ekspertów będzie opracowywało i przedstawiało ministrowi propozycję działań dotyczących podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia, poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej, jak również monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności.

Więcej informacji na temat Rady można przeczytać na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

mat. prasowe/mm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj