Kolejna szansa na dofinansowanie dla własnego biznesu. Bezrobotni ubiegać się mogą o 30 tysięcy złotych

Od 24 do 28 maja Gdański Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. O wsparcie w wysokości 30 000 złotych mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP.


Dotacją objętych zostanie 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy, w tym 70 w ramach programu PO WER, które nie ukończyły 30. roku życia. W przypadku osób poniżej 25. roku życia dodatkowo wymagany będzie okres zarejestrowania w Gdańskim Urzędzie Pracy do czterech miesięcy.

KTO SIĘ KWALIFIKUJE?

Kolejne 70 osób otrzyma środki w ramach inicjatywy RPO. Dotyczy to aplikujących, którzy ukończyli 30. rok życia i należą do przynajmniej jednej z następujących grup: kobiety oraz mężczyźni z wykształceniem maksymalnie średnim, w wieku 50 lat i więcej, z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pozostający bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

WNIOSKI PO WIZYCIE U DORADY KLIENTA

70 osób otrzyma także dotację w ramach Funduszu Pracy.

Wnioski należy składać po uprzedniej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Spotkania z pracownikami GUP umawiane są telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe oraz formularze znajdują się na stronie gdańskiego urzędu pracy.

oprac. amo

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj