Czworonogi w ratownictwie wodnym. Na czym polega partnerstwo z człowiekiem?

Ratownicy wodni wspomagają się psami, które mają predyspozycje do ratowania tonących. Są to tak zwane psy wodne. Działają one z ratownikiem, z którym tworzą zespół. Zwierzę ma pomóc człowiekowi w transporcie tonącego do brzegu. W tym celu przeprowadzane są szkolenia.

 

Psy wodne współpracują z ratownikami w celu szybszej pomocy osobie tonącej. Muszą znać sposób postępowania podczas sytuacji kryzysowej. Powodzenie akcji zależy od wielu czynników, w tym od porozumienia pomiędzy psem a człowiekiem.

SZKOLENIE PSÓW

Pies, który ma zostać partnerem ratownika wodnego, musi odbyć specjalne szkolenie składające się z 4 etapów. Polega ono m.in. na nauczaniu zwierzęcia podstawowych komend, sposobu doprowadzenia osoby tonącej do brzegu przy użyciu kamizelki i bojki, czy też przejścia toru sprawnościowego.

– Cały proces szkolenia jest podzielony na kilka etapów. W Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych takie szkolenie zaczyna się od projektu „Przyjdź z psem na plażę” trwającego 9 miesięcy. Potem odbywa się kurs zespołu przygotowujący do egzaminu wstępnego do sekcji. Osoby, które go zdadzą, stają się jej członkami. W sekcji są jeszcze kolejne etapy szkolenia, które powinni zdawać kandydaci do uzyskania tytułu ratownika z psem. Po etapie 4 można przechodzić do egzaminu, który jest określony w rozporządzeniu. Jest to 7 zadań wodnych i próba sprawnościowa. Wtedy pies uzyskuje tytuł ratownika – mówi Radosław Ptasiński, kierownik Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych.

– Psy uczą się szybko. Jeśli poświęcimy początkowe szkolenie na komunikację i na rozumienie psa, to późniejsze etapy szkolenia są dużo łatwiejsze i nie są tak problematyczne, jak te pierwsze. Wiele błędów skorygowanych jest już na początku, czyli w podstawach – dodaje Radosław Ptasiński.

„PSY WYMAGAJĄ DODATKOWEJ SUPLEMENTACJI”

Zwierzę pomagające ratownikowi wodnemu ma swój system żywieniowy, który jest zależny od aktywności psa podczas treningów.

– Jeżeli chodzi o psy, które wspomagają pracę ratowników wodnych, traktujemy je jak psy sportowe. Każdy przewodnik musi określić sposób żywienia indywidualnie, najlepiej w konsultacji z dietetykiem, dlatego że każdy zespół ma inne zapotrzebowanie żywieniowe i poświęca różne ilości czasu na treningi. Psy wymagają dodatkowej suplementacji – dodaje kierownik Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych

Psy nie są samodzielnymi ratownikami. Tworzą zespół z przewodnikiem, dla którego są wsparciem w wodzie.

Marta Włodarczyk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj