Zaktualizowano tablice średniego dalszego trwania życia. ZUS zapowiada, że odrzuci większość wniosków o przeliczenie emerytury

W związku z opublikowaniem przez Główny Urząd Statystyczny nowych tablic średniego dalszego trwania życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że większość wniosków o przeliczenie emerytury zakończy się decyzją odmowną. – Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic – mówią przedstawiciele ZUS.

W związku opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia przez GUS wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego tak się dzieje?

KORZYSTNIEJSZE PRZELICZENIE EMERYTURY

Tablice Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. Powoduje to, że obliczenie wysokości emerytury jest korzystniejsze, niż w poprzednich latach. – Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i mogą liczyć na przeliczenie świadczenia – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. – Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia. Takie osoby otrzymają decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic jest niemożliwe.

KTO SKORZYSTA Z NOWYCH TABLIC?

Publikowane przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia są istotnym elementem przy wyliczaniu emerytur na tak zwanych nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do niektórych świadczeń. Chodzi o emerytury ustalane według tzw. nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w tym warunek wieku emerytalnego) między kwietniem tego, a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do takiej emerytury spełniły już wcześniej, ale w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.

Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego ją przyznano oraz zgłoszą się z wnioskiem o doliczenie składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury. Jeżeli złożą wniosek w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to przy obliczeniu kwoty doliczenia składek ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic. Taki wniosek można złożyć raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące tablice ZUS zastosuje również w przypadku osoby, której ustalił już prawo do nowej emerytury, ale zostało ono zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy i która pomiędzy 1 kwietnia 2021 r., a 31 marca 2022 r. zakończy zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż to jest możliwe dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty. Jeżeli wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia będzie złożony w od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. to kwotę emerytury ZUS obliczy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny, a następnie wybierze wariant korzystniejszy dla wnioskodawcy.

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj