Powstaje Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. GDDKiA: „Mamy komplet umów na realizację projektu”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała ostatnią umowę na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Podpisany dokument stanowi komplementarny element w realizacji całego projektu, na który składają się realizowane już zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz trzy pozostałe Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

Podpisana właśnie umowa na system zarządzania ruchem obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Wartość zamówienia to 78,8 mln zł. Wykonawca ma 28 miesięcy na jego realizację.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA I NADZORU

Na inwestycję składać się będą rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom.

Na cały projekt całość składają się również realizowane już zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz trzy pozostałe Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu. W tym momencie GDDKiA ma zatem podpisane umowy na realizację wszystkich projektów wdrożeniowych. Efektem tego będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych.

Realizacja projektów wdrożeniowych jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Zakres terytorialny projektu związany jest głównie z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie – Morze Bałtyckie i obejmuje w przybliżeniu 1100 km dróg, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO

Głównym celem projektu jest przekazywanie użytkownikom dróg bieżących informacji o sytuacji na drogach. Gotowy system umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem drogowym, pozwoli na informowanie o warunkach ruchu i występujących utrudnieniach. System poinformuje o wypadkach, zatorach czy wykryciu pojazdu jadącego pod prąd. Zidentyfikuje również zakłócenia w płynności ruchu i da możliwość wskazania objazdów wraz z automatycznym dostosowaniem pracy istniejących sygnalizacji na trasie objazdu. Będzie również wsparciem dla GDDKiA w egzekwowaniu, a dla firm utrzymaniowych w zapewnieniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg.

Wdrożony system zarządzania ruchem będzie miały bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zapewni płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych w ciągu dróg o znaczeniu europejskim i zarządzanych przez GDDKiA.

NOWOCZESNE CENTRA I SPRZĘT

W ramach zbudowanego systemu do pobierania danych o sytuacji na drogach wykorzystane będą m.in. stacje pomiarowe, kamery, urządzenia do pomiaru czasu przejazdu, urządzenia do wykrywania zdarzeń, stacje meteorologiczne. Zbudowane zostanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem teleinformatycznym oraz cztery regionalne Centra Zarządzania Ruchem w m. Dworek (woj. pomorskie), m. Stryków (woj. łódzkie), m. Zabrze-Kończyce (woj. śląskie), m. Wrocław-Widawa (woj. dolnośląskie).

raf/GDDKiA

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj