Jest porozumienie między Grupą Lotos a związkami zawodowymi ws. fuzji z Orlenem. Jakie warunki wypracowano podczas negocjacji?

Grupa Lotos zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie fuzji z Orlenem. Jak informuje biuro prasowe spółki, pracownicy, którzy w wyniku połączenia znajdą się poza grupą kapitałową, mogą liczyć na 3-letnią gwarancję zatrudnienia oraz utrzymania warunków płacy i pracy.


Grupa Lotos informuje, że ważnym elementem jest także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacone w dniu zbycia aktywów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom spółek wychodzących poza koncern multienergetyczny, którzy na dzień podpisania porozumienia będą posiadali co najmniej roczny staż pracy.

Dokument przejdzie teraz jeszcze ścieżkę korporacyjną. Dotyczy pracowników spółek Lotos Paliwa i Lotos Infrastruktura. Inwestorzy mają zostać przedstawieni 14 listopada, po tym jak PKN Orlen przedstawi Komisji Europejskiej komplet dokumentów związanych z realizacją środków zaradczych.

 

Sebastian Kwiatkowski/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj