Lepsza ochrona dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Gdańsku zmieniają się zasady wynajmu lokali

20211125 082913

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością, będą w Gdańsku lepiej chronione. To dzięki zmianom w zasadach wynajmu lokali z zasobu gminnego.

Zmiany to realizacja postulatów porozumienia podpisanego w 2018 roku przez Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk oraz Wszystko dla Gdańska, jeszcze z prezydentem Adamowiczem. Dotyczyło ono 11 punktów, trzy z nich udało się już zrealizować. Jeden z nich dotyczy ograniczenia liczby eksmisji.

PRAWO DO LOKALU SOCJALNEGO

– Nie zawsze sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego. Takie osoby najczęściej umieszczane były w schroniskach, noclegowniach i pomieszczeniach tymczasowych. Nie są to warunki do życia i do wychodzenia z kryzysu. Dlatego uzgodniliśmy z panem prezydentem, że jeśli gmina będzie występowała z powództwem o eksmisję, pełnomocnik tej gminy będzie wnioskował do sądu o orzeczenie prawa do lokalu socjalnego, z wyłączeniem tych osób, które dokonują dewastacji, dopuszczają się przemocy, zakłócają porządek – wyjaśniła przewodnicząca Lepszego Gdańska Jolanta Banach.

 

(Fot. Radio Gdańsk/Aleksandra Nietopiel)

 

Nowe zasady zakładają przyznanie osobom prawa do najmu lokalu socjalnego, jeśli nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie, nie dokonały zajęcia lokalu bez tytułu prawnego, nie porzuciły zajmowanego lokalu i nie dopuściły się dewastacji lokalu. Dodano przepis, na podstawie którego miasto z urzędu, przed wystąpieniem do sądu o eksmisję, będzie badało czy osoba podlegająca ewentualnej eksmisji spełnia przesłanki do przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

ZERO EKSMISJI NA BRUK

– Te postulaty, to porozumienie, to jest społeczny testament prezydenta Adamowicza. Nie chodzi tu o pieniądze, o sprawy polityczne, tylko o człowieka. Wszystkie postulaty podpisane przez WDG, Lepszy Gdańsk i prezydenta dotyczą ludzi. Są to postulaty społeczne. Dziś realizujemy postulat „zero eksmisji na bruk” – mówi przewodnicząca Wszystko dla Gdańska Beata Dunajewska.

Zmiany zapisane w uchwale zostały dzisiaj przyjęte przed radnych miejskich jednogłośnie. W zasobach gminy jest około 15 tys. lokali komunalnych – w tym około trzy tysiące jest objętych najmem socjalnym. 700 lokali jest przygotowywanych do remontu lub podziału.

 

Aleksandra Nietopiel/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj