Metropolita gdański życzy wiernym „radosnego, spokojnego i pełnego spotkań duchowych Adwentu”. Podkreśla też rolę mediów

– Media dają nam możliwość kontaktu również z niewierzącymi – wskazywał arcybiskup Tadeusz Wojda 25 listopada w nagraniu zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Gdańskiej. Metropolita zwrócił się do wiernych z okazji rozpoczynającego się Adwentu.

Arcybiskup przypomniał, że w sobotę 27 listopada katolicy zaczną obchodzić czas Adwentu, czyli oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa w Betlejem. – Możemy powiedzieć, że jest to czas wzajemnego zbliżania się Jezusa do nas, a nas do Jezusa, czas, który otwiera przed nami wielką tajemnicę odkupienia człowieka, ale wiemy skądinąd, że to również czas rozpoczynania dzieła pomocy charytatywnej, a więc dzielenia się świecą wigilijną, nabywania tej świecy po to, żeby ona zapłonęła w Wigilię na stołach, żeby przypomnieć nam obecność Chrystusa pośród nas, a z drugiej strony są one symbolem naszej pomocy najbardziej potrzebującym, najbardziej biednym, tym, którzy również pragną doświadczyć ludzkiej życzliwości – powiedział.

Adwent 2021 jest też trzecim rokiem duszpasterstwa opartego na Eucharystii. – Eucharystia daje życie. Ten trzeci rok ma jako temat posłanie w pokoju Chrystusa, to znaczy doświadczenie najpierw obecności Jezusa Chrystusa, Jego darów, Jego bliskości, aby w imię Jezusa Chrystusa iść do tych, do których nas On posyła. To ogromnie ważne, byśmy przeżywali Eucharystię razem z nim, abyśmy nie przeżywali jej przez telewizję, przez media, ale byśmy byli obecni w kościele, wokół ołtarza, tam, gdzie Chrystus mówi do nas w swoim Słowie, przychodzi do nas w swoim ciele i daje nam jako pokarm swoje ciało i swoją krew, a więc jest to realne i jakże dla nas ważne spotkanie, bo jeśli mamy reprezentować Chrystusa albo nieść jego dobre orędzie, dobrą nowinę innym, to też potrzebujemy najpierw spotkania z Nim. Dlatego starajmy się uczestniczyć w sposób szczególny w tej Eucharystii i nieść Chrystusa innym – radził arcybiskup Wojda.

MEDIA JAKO POMOC W GŁOSZENIU WIEDZY O JEZUSIE CHRYSTUSIE

Metropolita wskazywał na wielki potencjał ewangelizacyjny mediów. – Możemy nieść Go na różne sposoby: dając świadectwo naszej wiary, naszej przynależności do Jezusa Chrystusa; możemy też głosić Go słowem, przykładem, ale też wiemy, jak ważne są media w tym przekazie Słowa Bożego. Nie zawsze potrafimy dotrzeć do wszystkich, media natomiast dają nam możliwość szerokiego kontaktu, nawet z tymi, którzy może nie chodzą do kościoła, może nie wierzą, może są z dala, może nie wiedzą, kim jest Jezus Chrystus. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mediom za to włączenie się w wielką misję głoszenia Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie, społeczeństwie, rzeczywistości – mówił.

Na koniec arcybiskup Wojda złożył wiernym życzenia „by ten czas Adwentu był czasem spotykania tych, którzy w tej wierze spotkali Jezusa Chrystusa”. – A więc Jan Chrzciciel, który się pojawi, a więc przede wszystkim Matka Boża, która w swoim „fiat” odpowiedziała na zaproszenie, aby stać się matką Syna Bożego, ale też i wszystkich tych, którzy bezpośrednio udali się do Betlejem, aby tam spotkać Jezusa Chrystusa. A więc niech to będzie czas naszej odnowy, przygotowania i spotykania Jezusa Chrystusa, który czeka na nas w Betlejem. Życzę w tym wszystkim radosnego, spokojnego i pełnego spotkań duchowych Adwentu – powiedział.

 

 

MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj