Minęły trzy lata od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. „Czasami wydaje mi się, jakby to było wczoraj”

W trzeci? rocznic? zamachu na prezydenta Gda?ska, w miejscu, gdzie 13 stycznia 2018 r. sprawca ?miertelnie rani? no?em Paw?a Adamowicza, odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce zamordowanego samorz?dowca. Uczestniczyli w nich przedstawiciele trójmiejskich w?adz.

W miejscu, gdzie trzy lata temu dosz?o do ataku na prezydenta, a w pierwsz? rocznic? zamachu wmurowano tablic? pami?tkow?, ho?d Paw?owi Adamowiczowi z?o?yli trójmiejscy samorz?dowcy. Z uwagi na inne obowi?zki nie by?o na miejscu wdowy Magdaleny Adamowicz.

KWIATY I NABO?E?STWO

– Trzy lata to dla niektórych bardzo d?ugo. Mi czasami wydaje si?, jakby to by?o wczoraj, albo by?o czym? nierzeczywistym, czy wr?cz nieprawdopodobnym, a czasami wydaje si? bardzo odleg?? przesz?o?ci?. Ale spotykaj?c was, kochane gda?szczanki, kochani gda?szczanie na ulicach miasta, wiem jedno – dobro, które pozostawi? naszej gda?skiej wspólnocie prezydent Pawe? Adamowicz jest, trwa i procentuje – mówi?a prezydent Gda?ska Aleksandra Dulkiewicz.

Z carillonu Ratusza G?ównego Miasta rozbrzmiewa? utwór „The Sound of Silence”. Po uroczysto?ciach w?adze Gda?ska, trójmiejscy samorz?dowcy i inni obecni z?o?yli kwiaty przy urnie z prochami Paw?a Adamowicza w Bazylice Mariackiej, gdzie odby?o si? te? nabo?e?stwo ekumeniczne.

ATAK PODCZAS FINA?U WO?P

Prezydent Gda?ska Pawe? Adamowicz zmar? w wyniku zadania mu ran przez zamachowca podczas udzia?u w finale Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. W grudniu ub.r. Prokuratura Okr?gowa w Gda?sku, po prawie trzech latach ?ledztwa, skierowa?a do s?du akt oskar?enia przeciwko zatrzymanemu zaraz po zbrodni Stefanowi W. M??czy?nie grozi do?ywotnie wi?zienie.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj