Według badania rzadziej boimy się utraty pracy. Pozytywnie oceniamy też sytuację zawodową

(Fot. Pixabay)

Do 76 proc. wzrosła liczba pracujących zarobkowo, którzy nie biorą pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy – wynika z badania „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie marca” Centrum Badania Opinii Społecznej.

W porównaniu z wynikami badań ze stycznia i lutego bieżącego roku wśród pracujących zarobkowo wzrósł odsetek pozytywnie oceniających sytuację w swoich zakładach pracy, zwiększyło się także poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

W pierwszej dekadzie marca oceny sytuacji w zakładach pracy osiągnęły najwyższy w tym roku poziom wskazań pozytywnych (59 proc.). W porównaniu z wynikiem sprzed miesiąca nastąpił wzrost o cztery punkty proc.

– W tym czasie nieznacznie zmniejszyła się liczba osób oceniających tę sytuację negatywnie (spadek o dwa punkty proc. z 12 proc. do 10 proc.) oraz postrzegających ją jako „ani dobrą, ani złą” (spadek o trzy punkty, z 31 proc. do 28 proc.) – stwierdzono w podsumowaniu badania CBOS.

PONAD POŁOWA TWIERDZI, ŻE SYTUACJA W PRACY SIĘ NIE ZMIENI

Zaznaczono, że na tle poprzednich badań korzystnie wypadają też opinie na temat lokalnego i krajowego rynku pracy. 57 proc. osób pracujących zarobkowo jest zdania, że sytuacja w ich miejscu pracy w ciągu najbliższego roku nie zmieni się. Poprawy w tym zakresie oczekuje 11 proc. ankietowanych – o trzy punkty proc. mniej niż w lutym tego roku i o pięć punktów proc. mniej niż w marcu zeszłego roku. Natomiast odsetek osób prognozujących pogorszenie zwiększył się do 21 proc. – o cztery punkty proc. względem poprzedniego badania i o dziesięć punktów proc. wobec marca 2021 roku.

W porównaniu z lutym tego roku z 73 proc. do 76 proc. wzrósł natomiast odsetek pracujących zarobkowo, którzy deklarują, że nie biorą pod uwagę możliwości utraty obecnej pracy (40 proc. raczej nie bierze tego pod uwagę, a 36 proc. – w ogóle). Z taką ewentualnością „w mniejszym lub większym stopniu” liczy się 21 proc. ankietowanych, czyli o cztery punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

NIE BYŁOBY PROBLEMÓW ZE ZNALEZIENIEM PRACY

74 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ich miejscowości lub w pobliżu miejsca ich zamieszkania można znaleźć pracę. W stosunku do wyniku z lutego to wzrost o trzy punkty proc. Jednocześnie z 17 proc. do 14 proc. zmniejszył się w tej grupie odsetek twierdzących, że „gdyby zaszła taka potrzeba, nie mieliby trudności w znalezieniu nowej pracy, która spełniałaby ich oczekiwania”. Na „poważne ograniczenia lub całkowity brak możliwości” w tym względzie wskazało natomiast 16 proc. respondentów – o cztery punkty proc. mniej niż przed miesiącem i o 12 punktów proc. mniej niż w marcu zeszłego roku. – To najniższy wynik, jaki odnotowaliśmy w ostatnich dwunastu miesiącach – stwierdzono.

Z badania wynika, że w pierwszej dekadzie marca sytuację na rynku pracy w Polsce za „dobrą” lub „bardzo dobrą” uznało 44 proc. badanych. W porównaniu do wskazań z marca zeszłego roku oznacza to wzrost o 11 punktów proc.

– Poziom satysfakcji z sytuacji na krajowym rynku wciąż jest jednak daleki od rekordu, który odnotowaliśmy w marcu 2020 roku, czyli w ostatnim badaniu przeprowadzonym przed wybuchem pandemii COVID-19 – zauważono. Wówczas odsetek wskazań pozytywnych wyniósł 64 proc.

MIMO TO PESYMISTÓW JEST CORAZ WIĘCEJ

Od marca 2020 roku, kiedy zakończył się pięcioletni okres, w którym ankietowani częściej prognozowali poprawę niż pogorszenie sytuacji, odsetek spodziewających się negatywnych zmian stale rośnie. To skutek pandemii COVID-19, a obecnie również trudnej i niepewnej sytuacji międzynarodowej związanej z wojną toczoną w sąsiedniej Ukrainie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek prognoz optymistycznych spadł z 19 proc. do 12 proc. Zmniejszył się też odsetek uważających, że w najbliższym czasie na rynku pracy nie nastąpią większe zmiany – z 36 proc. do 32 proc. O 12 punktów proc. – do 39 proc. – wzrósł natomiast udział prognoz pesymistycznych.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj