Sejm: Izba Dyscyplinarna do likwidacji, wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry odrzucone

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro (P-III rząd), minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau (P-II rząd), minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak (C-II rząd), minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda (P-II rząd), minister zdrowia Adam Niedzielski (L-III rząd), wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin (C-I rząd), wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (L-I rząd) i sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki (P) na sali obrad w drugim dniu posiedzenia Sejmu w Warszawie (Fot. PAP/Marcin Obara)

Sejm uchwalił w czwartek zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Nowela przewiduje też procedurę „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”. W czasie obrad odrzucono wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry złożyli posłowie: KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

Za nowelizacją ustawy o SN likwidującą Izbę Dyscyplinarną głosowało 231 posłów, przeciw było 208, zaś 13 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

IZBA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z nią, sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei przewidziany w noweli „test bezstronności i niezawisłości sędziego” ma dać każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania.

WYCOFANE POPRAWKI PIS

Bezpośrednio przed głosowaniami klub PiS wycofał dwie swoje poprawki zgłoszone w drugim czytaniu, które miały przywrócić w nowelizacji przepisy dotyczące możliwości przeprowadzania „testu niezawisłości i bezstronności sędziego” w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń.

W głosowaniu przyjętych zostało kilkanaście poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez PiS i pozytywnie zaopiniowanych przez sejmową komisję sprawiedliwości. Na mocy jednej z przyjętych poprawek z nowelizacji wykreślono preambułę.

WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Podczas czwartkowych obrad w Sejmie głosowano także nad wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Za wnioskiem głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po głosowaniu ministrowie pogratulowali Ziobrze, otrzymał on też kwiaty. Podczas wcześniejszej debaty nad tym wnioskiem posłowie z ugrupowań opozycyjnych oceniali, że „Ziobro to największy szkodnik sądownictwa w ostatnich dekadach”.

– Nie tylko jesteście opozycją totalną, ale przede wszystkim fatalną dla Polski, zgubną dla Polski, zakłamaną, zacietrzewioną i zaciekłą – odpowiadał autorom wniosku Ziobro.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.

 

PAP/mm

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj